Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Ca[..] > Dzīvnieku aizsardzības organizāciju kapacitātes st[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Dzīvnieku aizsardzības organizāciju kapacitātes stiprināšana dzīvnieku aizsardzības jomā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekts paredz būtiski stiprināt dzīvnieku aizsardzības organizāciju kapacitāti un profesionalitāti dzīvnieku aizsardzības jomā, īpaši darbā ar klaiņojošiem un bezsaimnieka dzīvniekiem, pazudušiem un atrastiem dzīvniekiem, no cietsirdības cietušiem dzīvniekiem, izveidojot un uzturot speciālu vienotu interneta vietni dzīvnieku patversmju darbības atvieglošanai, tiešsaistes juridiskajām konsultācijām par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem atrasto, pazudušo, izķerto dzīvnieku sludinājumiem. Ir saņemts apstiprinājums no vairākām dzīvnieku aizsardzības organizācijām par šādas interneta vietnes nepieciešamību. Īstenojot projekta aktivitātes, tiks radīti priekšnosacījumi, lai rezultātā iedibinātu un attīstītu dzīvnieku policijas ideju, līdzīgu, kā vides aizsardzības jomā jau darbojas sabiedriskie vides inspektori un panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību publisko pakalpojumu sniegšanā ilgtermiņā – sniedzot informatīvu un praktisku atbalstu citām dzīvnieku aizsardzības organizācijām, sniedzot kvalitatīvu pakalpojumu pašvaldībām klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku populācijas kontroles īstenošanā, kā arī atslogojot Pārtikas un veterināro dienestu no nepamatotām sūdzībām dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā.

Project results: Projekta rezultātā tika būtiski stiprināt dzīvnieku aizsardzības organizāciju kapacitāte un profesionalitāte dzīvnieku aizsardzības jomā, īpaši darbā ar klaiņojošiem un bezsaimnieka dzīvniekiem, pazudušiem un atrastiem dzīvniekiem, no cietsirdības cietušiem dzīvniekiem, izveidojot un uzturot speciālu vienotu interneta vietni -www.dzivniekupolicija.lv-dzīvnieku patversmju darbības atvieglošanai, tiešsaistes juridiskām konsultācijām par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem, atrasto, pazudušo, izķerto dzīvnieku sludinājumiem. Projekta ietvaros tika noorganizēts arī informatīvs seminārs par izstrādātās interneta vietnes un speciāli dzīvnieku patversmju darbībai izveidotās programmas izmantošanu, kā arī biedrība sniedz priekšlikumus valsts iestādēm, lai attīstītu ideju par sabiedriskajiem dzīvnieku aizsardzības inspektoriem un aktīvi iesaistījusies Zemkopības ministrijas izveidotajā darba grupā par attiecīgo jautājumu. Lai informētu sabiedrību par projektā paveikto, tika sagatavotas 4 preses relīzes.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Whole Latvia
Last change: 2013-08-14
ESF Funding: 35 292.68 EUR / 24 803.84 LVL;
  • ESF Funding: 32 493.98 EUR / 22 836.90 LVL;
  • ESF private funding: 2 798.70 EUR / 1 966.94 LVL;
Total ESF spent: 35 292.70 EUR / 24 803.85 LVL;
  • ESF spent: 32 493.97 EUR / 22 836.89 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 798.73 EUR / 1 966.96 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/205
Project Promoter: Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele"
Partner(s): Nodibinājums "Mārtiņa Freimaņa fonds"
Start date of project: 01.09.2012.
Project finish date: 30.06.2013.
Place of implementation: -
Legal address: "Jaunsalenieki", Salaspils, Salaspils novads, LV-2121
Phone: 29216113
Fax: 67842135
www: http://www.dzivniekupolicija.lv
Status: Pabeigts