Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Ca[..] > RTU Attīstības fonds – moderns un inovatīvu e-paka[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


RTU Attīstības fonds – moderns un inovatīvu e-pakalpojumu sniedzējs

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” (Fonds) mērķis ir palielināt Fonda realizēto projektu, stipendiju konkursu un sadarbības partneru skaitu, izveidojot e-vides platformu projektu autoriem un iespējamajiem atbalstītājiem informācijas apmaiņai un atbalstāmo projektu izvēlei, kā arī ieviešot elektroniskās pieteikšanās rīku Fonda organizētajiem stipendiju konkursiem, tādējādi veicinot jauniešu sociālo aktivitāti, iesaisti lēmumu pieņemšanā un kultūras, kā arī sporta aktivitātēs. Galvenā projekta aktivitāte ir e-vides un pieteikšanās rīka izveidošana un tās popularizēšana informatīvās kampaņas ietvaros. Projekta ietvaros paredzēti pieredzes apmaiņas braucieni uz ES dalībvalstīm labās prakses piemēru apgūšanas nolūkā, kā arī Fonda darbinieku un brīvprātīgo kompetenču celšana intensīvās apmācībās komunikācijas zinātnēs un e-pārdošanā, veicinot kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu. Projekta norises laiks 12 mēneši, no 2012. gada 1. oktobra līdz 2013. gada 30.septembrim.

Project results: Projekta mērķis - izveidot vienotu un ērti lietojamu e-vides platformu projektu autoriem (radošiem jauniešiem) un iespējamajiem atbalstītājiem informācijas apmaiņai un atbalstāmo projektu izvēlei, kā arī ieviest elektroniskās pieteikšanās rīku RTU Attīstības fonda (Fonda) organizētajiem stipendiju konkursiem, tādējādi palielinot Fonda realizēto projektu, stipendiju konkursu un sadarbības partneru skaitu un veicinot jauniešu sociālo aktivitāti, iesaisti lēmumu pieņemšanā un kultūras, kā arī sporta aktivitātēs, ir sasniegts. Projekta laikā būtiski paaugstinājusies Fonda komandas administratīvā kapacitāte, rastas jaunas idejas, kā efektīvāk uzrunāt potenciālos sadarbības partnerus, gūtas iemaņas finanšu piesaistē un elektroniskās vides iespēju izmantošanā, noorganizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Utrehtas universitātes fondu Nīderlandē un Lēvenes universitātes fondu Beļģijā labās prakses piemēru apgūšanas nolūkā, kā arī īstenota Fonda darbinieku un brīvprātīgo kompetenču celšana intensīvās apmācībās komunikācijas zinātnēs un e-pārdošanā, labās prakses piemēru apguvē Latvijā. Informācija par nodibinājumu un projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm apkopota un izdota bukletā "RTU Attīstības fonds - moderns un inovatīvu e-pakalpojumu sniedzējs".
Legal status of Project Promoter: Nodibinājums
Region: Riga Region
Last change: 2013-12-19
ESF Funding: 28 092.43 EUR / 19 743.47 LVL;
  • ESF Funding: 25 864.69 EUR / 18 177.81 LVL;
  • ESF private funding: 2 227.74 EUR / 1 565.66 LVL;
Total ESF spent: 28 092.43 EUR / 19 743.47 LVL;
  • ESF spent: 25 864.70 EUR / 18 177.81 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 227.73 EUR / 1 565.66 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/086
Project Promoter: Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds"
Partner(s): Biedrība „Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris”
Start date of project: 01.10.2012.
Project finish date: 30.09.2013.
Place of implementation: Kaļķu iela 1, LV-1658, Rīga, Latvija
Legal address: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Phone: 26566442
Fax: 67089302
www: http://www.fonds.rtu.lv
Status: Pabeigts