Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Ca[..] > Reģionālo cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu [..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Reģionālo cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti organizāciju līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Latvijā ir ratificēta ANO Konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, kurā valdība ir apņēmusies būtiski uzlabot cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti situāciju un šajā procesā aktīvi iesaistīt arī pašus cilvēkus pārstāvošās organizācijas. Diemžēl Latvijas situācijā daudzas organizācijas vēl nav gatavas iesaistīties līdzvērtīgā dialogā ar valsts un pašvaldību iestādēm savu interešu pārstāvniecībai. Projekta mērķis ir veicināt aktīvu un kvalitatīvu cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti reģionālo NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, kas tiks sasniegts uzlabojot reģionālo NVO teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par līdzdalības iespējām politikas plānošanas un ieviešanas procesā; paaugstinot tās informācijas kvalitāti un daudzveidīgumu, kas tiek izmantota sagatavojot atzinumus un ieteikumus dažādiem politikas dokumentiem, izveidojot un attīstot reģionālo organizāciju sadarbības tīklojumu. Projektā iesaistītie 80 cilvēki ir to NVO biedri, kas vēl nav iesaistījušās ciešākā sadarbības tīklojumā ar SUSTENTO, tomēr ir izrādījušas patiesu interesi iekļauties līdzdalības procesos un apgūt pamatprasmes šīm darbībām. Visi iesaistītie projekta mērķa auditorijas pārstāvji ir cilvēki ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti. Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO ir paredzējusi realizēt projektu 12 mēnešus. Lai paaugstinātu cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti NVO kapacitāti. Tiks apzinātas organizācijas, kam piedāvāta iespēja tikties pirmajā reizē seminārā 4 reģionos. Ieinteresētām NVO tiks nodrošināta iespēja piedalīties mācību vizītē Rīgā, kur būs iespēja apskatīties, kā darbojas dažādas valsts pārvaldes institūcijas, kā arī piedalīties LCĪVSO SUSTENTO darba ikdienā. Visā projekta laikā ieinteresētajām organizācijām tiks piedāvāta iespēja arī līdzdarboties ļoti konkrētā līdzdalības darbā, kā ari izmantot izstrādāto Elektronisko līdzdalības ābeci.

Project results: Projekta mērķis - veicināt aktīvu un kvalitatīvu cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti reģionālo nevalstisko organizāciju (NVO) līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, ir sasniegts, 5 reģionālajos semināros par līdzdalību politikas izstrādē un ieviešanā, kas tika organizēti Daugavpilī, Rēzeknē, Madonā, Valmierā un Liepājā un kuros piedalījās 169 dalībnieki ,tika sniegtas teorētiskas zināšanas par līdzdalības iespējām politikas plānošanas un ieviešanas procesos un praktiskas zināšanas, kā izmantot "Elektronisko līdzdalības ābeci". Apmācību rezultātā uzlabotas reģionālo NVO zināšanas, sniegta informācija, lai NVO varētu sagatavot atzinumus un ieteikumus par politikas dokumentiem. Projekta ietvaros tika paplašināts reģionālo organizāciju sadarbības tīkls. Projekta ietvaros tika noorganizēta mācību vizīte Rīgā, dodot iespēju iepazīties ar valsts pārvaldes institūciju un NVO darbu. Projekta laikā tika sagatavota un finansējuma saņēmēja mājaslapā www.sustento.lv ievietota "Elektroniskā līdzdalības ābece". Mērķa grupai tika izplatīta informācija par aktivitātēm Labklājības un Veselības ministrijās, Saeimā pieņemtajiem lēmumiem. LTV 1 raidījumā "Kopā" pārraidīts sižets par cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti organizāciju līdzdalību politikas veidošanā.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Whole Latvia
Last change: 2014-02-06
ESF Funding: 29 601.71 EUR / 20 804.20 LVL;
  • ESF Funding: 27 254.29 EUR / 19 154.42 LVL;
  • ESF private funding: 2 347.42 EUR / 1 649.78 LVL;
Total ESF spent: 29 601.71 EUR / 20 804.20 LVL;
  • ESF spent: 27 254.29 EUR / 19 154.42 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 347.42 EUR / 1 649.78 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/096
Project Promoter: Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
Start date of project: 01.10.2012.
Project finish date: 30.09.2013.
Place of implementation: Antonijas iela 24-6, Rīga, LV-1010
Legal address: Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035
Phone: 67590437 ; 29411488
Fax: 67590437
www: http://www.sustento.lv
Status: Pabeigts