Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organi[..] > PROVIDUS – valsts un nevalstisko organizāciju part[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


PROVIDUS – valsts un nevalstisko organizāciju partneris interešu aizstāvībā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Mērķis: nodrošināt kvalitatīvu un regulāru PROVIDUS līdzdalību lēmumu pieņemšanas un uzraudzības procesā un sniegt atbalstu citām Latvijas nevalstiskajām organizācijām sadarbībai ar Saeimas un Eiropas Parlamenta deputātiem un ministriem. Aktivitāšu, kas skar PROVIDUS līdzdalību politikas plānošanas procesā, mērķa grupa ir biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, savukārt aktivitātes, kas notiks portālā www.GudrasGalvas.lv, ir vērstas uz citām NVO. Projektu īstenos PROVIDUS, tas noritēs Rīgā, lai gan interneta aktivitātēm nav teritoriāla ierobežojuma; tā ilgums-12 mēneši. Galvenās aktivitātes: sekošana likumdošanas un politikas plānošanas procesam, t.sk. dalība darba grupās, Saeimas komisiju sēdēs, atzinumu rakstīšana, ieteikumu un analīzes piedāvāšana, NVO līdzdalības veicināšana politikas plānošanas procesā - portāla www.GudrasGalvas.lv uzturēšana un 3 starptautiska līmeņa daudzgadīgu projektu pieteikumu sagatavošana. Gaidāmie projekta rezultāti - dalība 55 darba grupās vai Saeimas komisiju sēdēs, 25 atzinumi, ieteikumi vai analīzes, 5 pētījumi, 36000 apmeklētāji portālā www.GudrasGalvas.lv gada laikā, 3 starptautiski daudzpartneru projektu pieteikumi.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis: nodrošināt kvalitatīvu un regulāru biedrības „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” līdzdalību lēmumu pieņemšanas un uzraudzības procesā un sniegt atbalstu citām Latvijas nevalstiskajām organizācijām sadarbībai ar Saeimas un Eiropas Parlamenta deputātiem un ministriem.Projektā galvenās aktivitātes bija: sekošana likumdošanas un politikas plānošanas procesam, t.sk. dalība darba grupās, Saeimas komisiju sēdēs, atzinumu rakstīšana, ieteikumu un analīzes piedāvāšana, NVO līdzdalības veicināšana politikas plānošanas procesā - portāla www.GudrasGalvas.lv uzturēšana un 3 starptautiska līmeņa daudzgadīgu projektu pieteikumu sagatavošana.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Pēdējā grozījuma datums: 2014-06-25
Projekta kopējais finansējums: 32 929.17 EUR / 23 142.75 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 30 317.89 EUR / 21 307.53 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 611.28 EUR / 1 835.22 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 32 929.17 EUR / 23 142.75 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 30 317.89 EUR / 21 307.53 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 611.28 EUR / 1 835.22 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/150
Projekta īstenotājs: Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"
Uzsākšanas datums: 01.01.2013.
Pabeigšanas datums: 31.12.2013.
Īstenošanas vieta: Alberta iela 13, Rīga
Juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Telefons: 6 7039251
Fakss: 67039244
WWW adrese: http://www.providus.lv
Statuss: Pabeigts
 


Drukāšanas datums: 25.06.21