esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju kapacitātes stiprināšana ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā un ārvalstu pieredzes iegūšanā lēmumu pieņemšanas procesos. Projekta ietvaros plānotas 128 stundu mācības 20 dažādu nevalstisko organizāciju 20 pārstāvjiem, aptverot 5 pašvaldību teritorijas Latgales reģionā, kurās mērķa grupa iegūs zināšanas ES starptautisko projektu (Nordplus, Grundtvig, Pārrobežu sadarbības programmu u.c.) izstrādē un vadībā, finanšu plānošanā, partneru piesaistē un projekta ieviešanā iesaistīto organizāciju sadarbības veidošanā un nodrošināšanā, praktiski sagatavojot 4 mācību projektus. Projekta ietvaros tiks noorganizēts viens pieredzes apmaiņas brauciens pie potenciāliem pārrobežu sadarbības projekta partneriem Lietuvā, lai iepazītos ar ārvalstu organizāciju pieredzi NVO darba organizēšanā, lēmumu pieņemšanas procesos un sadarbības attīstībā ar valsts un pašvaldību institūcijām. Iegūtās zināšanas veicinās 5 pašvaldību (Preiļu, Līvānu, Aglonas, Līvānu un Vārkavas) nevalstiskā sektora aktīvu līdzdalību ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apgūstot zināšanas starptautisku un pārrobežu sadarbības projektu sagatavošanā, tiks iegūta ārvalstu pieredze lēmumu pieņemšanas procesos, kas paaugstinās nevalstiskā sektora darba kvalitāti politikas izstrādē un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, veicinot efektīvu nevalstiskā sektora pienesumu valsts ekonomikai pašvaldību, reģiona, valsts un ES mērogā. Projekta ilgums 11 mēneši.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju kapacitātes stiprināšana ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā un ārvalstu pieredzes iegūšanā lēmumu pieņemšanas procesos. Lai izvirzīto mērķi sasniegtu, projektā notika apmācības "ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, akcentējot starptautiskos un pārrobežu sadarbības projektus" ,"Finanšu plānošana ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto starptautisku projektu un pasākumu īstenošanā", "Zināšanu apguve projektu ieviešanā iesaistīto organizāciju sadarbības veidošanā un nodrošināšanā”, kurās piedalījās 20 dažādu nevalstisko organizāciju 20 pārstāvji, aptverot 5 pašvaldību teritorijas Latgales reģionā (Preiļu, Līvānu, Aglonas, Līvānu un Vārkavas). Iegūtās zināšanas veicinās šo pašvaldību nevalstiskā sektora aktīvu līdzdalību ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Tika noorganizēts arī 2 dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu (Zarasai, Utena, Trakai), kurā piedalījās 20 dalībnieki, kā arī noslēguma forums, kurā tika izvērtēti projekta rezultāti. Noslēguma forumā piedalījās 63 NVO pārstāvji, pašvaldību speciālisti un sadarbības partneri.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-10-28
Projekta kopējais finansējums: 17 726.31 EUR / 12 458.12 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 16 320.61 EUR / 11 470.19 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 405.70 EUR / 987.93 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 17 726.31 EUR / 12 458.12 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 16 320.60 EUR / 11 470.18 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 405.71 EUR / 987.94 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/197
Projekta īstenotājs: Biedrība ”Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”
Uzsākšanas datums: 01.10.2012.
Pabeigšanas datums: 31.08.2013.
Īstenošanas vieta: Kooperatīva iela 6, Preiļi, LV - 5301
Juridiskā adrese: Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Telefons: 26636243
Fakss: 65321603
WWW adrese: http://www.preilunvo.lv
Statuss: Pabeigts