esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju kapacitātes stiprināšana ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā un ārvalstu pieredzes iegūšanā lēmumu pieņemšanas procesos. Projekta ietvaros plānotas 128 stundu mācības 20 dažādu nevalstisko organizāciju 20 pārstāvjiem, aptverot 5 pašvaldību teritorijas Latgales reģionā, kurās mērķa grupa iegūs zināšanas ES starptautisko projektu (Nordplus, Grundtvig, Pārrobežu sadarbības programmu u.c.) izstrādē un vadībā, finanšu plānošanā, partneru piesaistē un projekta ieviešanā iesaistīto organizāciju sadarbības veidošanā un nodrošināšanā, praktiski sagatavojot 4 mācību projektus. Projekta ietvaros tiks noorganizēts viens pieredzes apmaiņas brauciens pie potenciāliem pārrobežu sadarbības projekta partneriem Lietuvā, lai iepazītos ar ārvalstu organizāciju pieredzi NVO darba organizēšanā, lēmumu pieņemšanas procesos un sadarbības attīstībā ar valsts un pašvaldību institūcijām. Iegūtās zināšanas veicinās 5 pašvaldību (Preiļu, Līvānu, Aglonas, Līvānu un Vārkavas) nevalstiskā sektora aktīvu līdzdalību ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apgūstot zināšanas starptautisku un pārrobežu sadarbības projektu sagatavošanā, tiks iegūta ārvalstu pieredze lēmumu pieņemšanas procesos, kas paaugstinās nevalstiskā sektora darba kvalitāti politikas izstrādē un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, veicinot efektīvu nevalstiskā sektora pienesumu valsts ekonomikai pašvaldību, reģiona, valsts un ES mērogā. Projekta ilgums 11 mēneši.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju kapacitātes stiprināšana ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā un ārvalstu pieredzes iegūšanā lēmumu pieņemšanas procesos. Lai izvirzīto mērķi sasniegtu, projektā notika apmācības "ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, akcentējot starptautiskos un pārrobežu sadarbības projektus" ,"Finanšu plānošana ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto starptautisku projektu un pasākumu īstenošanā", "Zināšanu apguve projektu ieviešanā iesaistīto organizāciju sadarbības veidošanā un nodrošināšanā”, kurās piedalījās 20 dažādu nevalstisko organizāciju 20 pārstāvji, aptverot 5 pašvaldību teritorijas Latgales reģionā (Preiļu, Līvānu, Aglonas, Līvānu un Vārkavas). Iegūtās zināšanas veicinās šo pašvaldību nevalstiskā sektora aktīvu līdzdalību ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Tika noorganizēts arī 2 dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu (Zarasai, Utena, Trakai), kurā piedalījās 20 dalībnieki, kā arī noslēguma forums, kurā tika izvērtēti projekta rezultāti. Noslēguma forumā piedalījās 63 NVO pārstāvji, pašvaldību speciālisti un sadarbības partneri.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Latgales reģions
Последние изменения: 2013-10-28
ESF финансирование: 17 726.31 EUR / 12 458.12 LVL;
  • ESF финансирование: 16 320.61 EUR / 11 470.19 LVL;
  • ESF частного финансирования: 1 405.70 EUR / 987.93 LVL;
ESF награждено: 17 726.31 EUR / 12 458.12 LVL;
  • ESF награждено: 16 320.60 EUR / 11 470.18 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 405.71 EUR / 987.94 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/197
Исполнитель проекта: Biedrība ”Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”
Дата начала проекта: 01.10.2012.
Дата окончания проекта: 31.08.2013.
Место реализации: Kooperatīva iela 6, Preiļi, LV - 5301
Юридический адрес: Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Tелефон: 26636243
Факс: 65321603
www: http://www.preilunvo.lv
Cтатус: проект осуществлён