Home > News > News archive > News > Programmā „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem” [..]

Programmā „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem” saņemti 100 projekti

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka noslēdzies konkurss programmā „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem”. Šī programma finansēta no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Programmas mērķis ir paaugstināt latviešu valodas prasmi Latvijas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda.

Sabiedrības integrācijas fonds š.g. 15. augustā izsludināja atklātu projektu konkursu šajā programmā un projektu iesniegumus varēja iesniegt līdz š.g. 17. septembrim.

Programmas „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem” ietvaros saņemti 100 projektu iesniegumi par kopējo summu 803 110 LVL, kas aptuveni sešas reizes pārsniedz pieejamo finansējumu. No iesniegtajiem projektiem gandrīz puse plāno īstenot latviešu valodas apmācības Latgales reģionā. Projektus paredzēts uzsākt jau šā gada nogalē.

Programmas mērķa grupa ir pieaugušie Latvijas iedzīvotāji, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus. Kā īpaši atbalstāma mērķa grupa ir noteikti jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji.

Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Aija Bauere informē: „Lielais iesniegto projektu skaits Latgales reģionā neapšaubāmi norāda par šīs programmas aktualitāti. Ar nožēlu jāatzīst, ka nākamā gada budžeta projektā latviešu valodas apguve nav atzīta par prioritāru un valsts finansējums šai programmai netiek paredzēts, kaut arī Sabiedrības integrācijas fonds savos priekšlikumus 2013.gada budžetam to bija ietvēris kā prioritāru sabiedrības saliedēšanas pasākumu".