Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Ca[..] > Mediācijas jomā darbojošos biedrību kapacitātes ce[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Mediācijas jomā darbojošos biedrību kapacitātes celšana mediācijas pakalpojuma attīstīšanā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Biedrība „MEDIĀCIJAS PADOME”, īsteno projektu „Mediācijas jomā darbojošos biedrību kapacitātes celšana mediācijas pakalpojuma ieviešanā”. Projekta mērķa grupa ir piecas mediācijas jomā darbojošās biedrības. Projekta mērķis ir attīstīt kvalitatīvu mediācijas pakalpojumu, veicinot Mediācijas padomes un citu mediācijas organizāciju iespējas līdzdarboties mediācijas politikas izstrādes un ieviešanas procesā, finanšu piesaistē un pakalpojuma mārketingā un izstrādājot Mediācijas padomes stratēģiju un kvalitātes vadības principus un dokumentus, Mediatoru ētikas kodeksu un apmācot mediācijas organizāciju biedrus un darbiniekus lēmumu pieņemšanas, argumentācijas un lobēšanas jomā, sociālo mēdiju izmantošanā, projektu izstrādē un administrēšanā un tādejādi veicinot Tiesas atvasinātā mediācijas modeļa attīstību Latvijā. Projektā paredzēts celt iesaistīto organizāciju kapacitāti, piedāvājot stratēģiskās un mārketinga plānošanas pasākumus, Mediācijas padomes un tās pastāvīgo komisiju darbību reglamentējošo dokumentu izstrādi, mediācijas organizāciju biedru apmācību un sadarbības veidošanu ar ieinteresētajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs. Projekta norises vieta Rīga, īstenošanas laiks no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim.

Project results: Projekta mērķis - attīstīt kvalitatīvu mediācijas pakalpojumu, veicinot Mediācijas padomes un citu mediācijas organizāciju iespējas līdzdarboties mediācijas politikas izstrādes un ieviešanas procesā, finanšu piesaistē un pakalpojuma mārketingā un izstrādājot Mediācijas padomes stratēģiju un kvalitātes vadības principus un dokumentus, mediatoru ētikas kodeksu un apmācot mediācijas organizāciju biedrus un darbiniekus lēmumu pieņemšanas, argumentācijas un lobēšanas jomā, sociālo mēdiju izmantošanā, projektu izstrādē un administrēšanā, ir sasniegts. Izstrādāta biedrības stratēģija 2013.-2018.gadam, organizācijas reglamentējošo dokumentu kopums(dokumentu aprites noteikumi, aprites shēma, lietu nomenklat;ura, darba drošības instrukcijas, dokumentu reģistrācijas žurnāli, komisiju nolikumi, u.c.,) mediatoru ētikas kodekss, mediatoru novērtējuma tests un novērtējuma modelis, izstrādāta apmācību programmu sertifikācijas kārtība, izveidotas mediatoru apmācības vadlīnijas, noorganizēti 3 apmācību semināri par tēmām - politikas veidošana, argumentācijas māksla un interešu aizstāvība; interneta un sociālo tīklu izmantošana mediācijas pakalpojuma popularizēšanā un projektu izstrādi un administrēšanu un ES fondu un citu finanšu līdzekļu piesaisti tieslietām un meditācijai. Notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Īriju. Izveidota un aktualizēta projekta sadaļa mājaslapā www.mediacija.lv, kā arī papildus plānotajai publicitātei notikusi projekta mediācijas popularizēšana TV pārraidē "Eiropa. Mīti un realitāte”.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Last change: 2014-03-20
ESF Funding: 34 112.53 EUR / 23 974.42 LVL;
  • ESF Funding: 31 407.41 EUR / 22 073.25 LVL;
  • ESF private funding: 2 705.12 EUR / 1 901.17 LVL;
Total ESF spent: 34 112.53 EUR / 23 974.42 LVL;
  • ESF spent: 31 407.41 EUR / 22 073.25 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 705.12 EUR / 1 901.17 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/204
Project Promoter: Biedrība "Mediācijas padome"
Start date of project: 01.01.2013.
Project finish date: 31.12.2013.
Place of implementation: Rīga
Legal address: Kr. Barona iela 88, Rīga, LV-1001
Phone: 29254418
www: http://www.mediacija.lv
Status: Pabeigts