Home > News > News archive > News > Latgale - saliedēta un savdabīga: sižets par sabie[..]

Latgale - saliedēta un savdabīga: sižets par sabiedrības saliedētības projektu

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Latgales reģionālā televīzija izveidojusi sižetu par Riebiņu un Preiļu novada bērniem un jauniešiem, kuri piedalās Latvijas Sarkanā krusta Preiļu komitejas īstenotajā sabiedrības saliedēšanas projektā "Latgale - saliedēta un savdabīga".

Programmas „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem un jauniešiem” mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo tautību savstarpējo sapratni un sadarbību, veidojot saliedētu un iekļaujošu sabiedrību. Programmas mērķa grupa ir 5.-9.klašu skolēni un viņu ģimenes, kuras ikdienas saziņā lieto latviešu vai krievu valodu. Programmas ietvaros tiek atbalstītas apmaiņas programmas, kuru laikā mazākumtautību ģimeņu bērni dzīvos latviešu ģimenēs, un otrādi.

Kopumā šajā programmā tiek īstenoti 5 projekti.

Sižetu skatīt šeit (Avots: LTV dienas ziņas: 7. minūte 50. sekunde)