Home > News > News archive > ESF news > Apstiprināti papildu projekti Nevalstisko organizā[..]

Apstiprināti papildu projekti Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšanas programmā

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Apstiprināti papildu četri projekti Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšanas programmā.

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka apstiprināti papildu četri projekti darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē 1.5.2.2.2. "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana", kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Iepriekšējo atlašu ietvaros pabeigto, grozīto un lauzto līgumu rezultātā izveidojies atlikums, kas deva iespēju papildus apstiprināt vairākus projektus. Atbalstu projektu īstenošanai pēc nosacījumu izpildes saņems:

  • Biedrība „Kultūras projektu koordinācijas centrs” projektam „Kurzemes biedrību kapacitātes stiprināšana kultūras mantojuma saglabāšanas pakalpojumu sniegšanai",
  • Biedrība „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts” projektam „Efektīva līdzdalība zaļākam novadam”,
  • Nodibinājums „ Baltijas Reģionālais fonds” projektam „Interneta televīzija NVO kapacitātes stiprināšanai",
  • Biedrība „ Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome” projektam „Efektīvas sadarbības platformas izveide nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanai ilgtspējīgas būvniecības politikas lēmumu pieņemšanas procesā".