Home > News > News archive > ESF news > Apstiprināti papildu trīs projekti ESF programmā „[..]

Apstiprināti papildu trīs projekti ESF programmā „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī”

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka apstiprināti papildu trīs projekti darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē 1.5.1.3.2. "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī”", kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

Saskaņā ar 2012.gada 12.jūnija grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.850 “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.1.3.2.apakšaktivitāti “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī”” pieejamais finansējums apakšaktivitātes ietvaros ir  535 181,00 lati,  līdz ar to radusies iespēja papildus apstiprināt  vairākus projektu iesniegumus, kuri bija saņēmuši augstāko punktu skaitu un iepriekš tika noraidīti finansējuma trūkuma dēļ. Atbalstu projektu īstenošanai pēc nosacījumu izpildes saņems:

  • LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde projektam „Ielūgumu un izsaukumu apstiprināšanas nodrošināšana trešo valstu pilsoņu uzaicināšanai sakarā ar nodarbinātību un uzturēšanās atļauju un darba atļauju izsniegšanas pakalpojuma kvalitatīva sniegšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē”,
  • Rīgas plānošanas reģions projektam „Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas plānošanas reģionā”,

  • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra projektam „Ar komercdarbību saistīto v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana - integrēšana elektroniskā vidē”.