Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi par EEZ f[..]

Stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds"

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka šodien stājas spēkā Ministru kabineta 9.oktobra noteikumi par Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "NVO fonds" īstenošanas kārtību. Ministru kabinets š.g. 9.oktobrī arī apstiprināja atklāto konkursu nolikumus abās EEZ programmas "NVO fonds" apakšprogrammās: "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma" un "Nevalstisko organizāciju projektu programma".

Programmas "NVO fonds" mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai. Programmas tiešā mērķa grupa ir Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, kas nedarbojas tikai savu biedru komerciālajās vai profesionālajās interesēs, bet darbojas plašākas sabiedrības labā, kā arī ir neatkarīgas no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām partijām vai komerciālām organizācijām. 

Kopējais programmas ietvaros projektiem pieejamais līdzfinansējums ir EUR 9 678 064 ekvivalents latos. Programmas līdzfinansējumu veido Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 95 % apmērā un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 5 % apmērā no kopējā programmas līdzfinansējuma. Programmas apsaimniekotājs ir Sabiedrības integrācijas fonds.

Noteikumi nosaka programmas „NVO fonds” apakšprogrammu projektu iesniegumu atklāto konkursu nolikumus, kuros ietverti vērtēšanas kritēriji un prasības projekta iesnieguma iesniedzējiem, kā arī apakšprogrammu īstenošanas kārtību.

Programmas „NVO fonds” ietvaros paredzēts īstenot arī iepriekš noteikto projektu „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā”. Šo projektu īstenos biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" ar sadarbības partneri - biedrību "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai".

Atklāto projektu iesniegumu konkursus Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmā un Nevalstisko organizāciju projektu programmā Sabiedrības integrācijas fonds plāno izsludināt š.g. 27.novembrī. Sekojiet informācijai mājas lapā: www.sif.lv

***

Ministru kabineta noteikumi atrodami šeit:

2012.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.696 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "NVO fonds" īstenošanas kārtība"

2012.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.697 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju projektu programma" atklāta konkursa nolikums"

2012.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.698 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma" atklāta konkursa nolikums"

***

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" SIF mājas lapā šeit
EEZ finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv
EEZ finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org

Programmu "NVO fonds" finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts