Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012 > Latviešu valoda - ceļš uz informācijas sabiedrību [..]

sif-jauns-kras


Latviešu valoda - ceļš uz informācijas sabiedrību Latvijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012

Meklēt projektus

Projekta mērķis: Paaugstināt latviešu valodas prasmi par vienu pakāpi Latvijas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda. Projekta nosaukums „ Latviešu valoda – ceļš uz informācijas sabiedrību" paredz, ka dalībnieki, apgūstot latviešu valodu, spēs kvalitatīvāk uztvert informāciju valsts valodā, izmantot masu medijus un aktīvāk sekot līdzi visiem sabiedriskās dzīves ekonomiskajiem, politiskajiem, kā arī kultūras notikumiem Latvijā, iegūs iespēju konkurēt darba tirgū un veicinās karjeras izaugsmi.
Mērķa grupa ir pieaugušie Latvijas iedzīvotāji, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus. Īpaši atbalstāma grupa – jaunieši vecumā līdz 25 gadiem.
Īstenošanas vieta – Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra auditorijas – Kaņiera ielā 15. Galvenās aktivitātes: sabiedrības informēšana, kursu dalībnieku reģistrācija, dalībnieku valodas prasmes sākotnējā pārbaude un noslēguma pārbaude, mācību grupu komplektācija, mācības, rezultātu izvērtēšana, starptesti, kursu noslēgums, apliecību izsniegšana, 20% no dalībnieku kopskaita jeb 24 kursantu valsts valodas prasmes pārbaude VISCā. Plānotie rezultāti: vismaz 80% dalībnieku paaugstināta latviešu valodas prasme par vienu pakāpi.

Reģioni: Rīga
Piešķirtais finansējums: 9037,27 LVL / 12 858.88 EUR
Projekta numurs: 2012.LV/LV/1-15/01
Projekta īstenotājs: Rīgas izglītības un informatīvi metodiskais centrs
Uzsākšanas datums: 01.11.2012.
Pabeigšanas datums: 30.06.2013.