sif-jauns-kras


LATVIEŠU VALODAS APGUVE PIEAUGUŠAJIEM

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012

Meklēt projektus

SIA „MIRTE" piedāvātais valsts valodas apguves projekta mērķis ir paaugstināt latviešu valodas prasmi Rīgas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, vismaz par vienu zināšanu pakāpi.
Projekta mērķa grupa ir pieaugušie Rīgas iedzīvotāji. Kā īpaši atbalstāma mērķa grupa ir noteikti jaunieši vecumā līdz 25 gadiem.
SIA „MIRTE" mācību telpas atrodas pilsētas centrā Kr.Barona ielā. Skola ir viegli pieejamā vietā, ērti sasniedzama gan ar sabiedrisko, gan privāto transportu. Mācību telpas ir modernas un pilnībā aprīkotas, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu. Piedāvātais mācību laiks nodrošina studentiem iespēju apvienot apmācību procesu ar darbu.
Projekta ietvaros SIA „MIRTE" ir izstrādājusi vairākas mācību programmas - katru 90 akadēmiskajām stundām - tajā skaitā specializētas programmas senioriem un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam. Tās ir veidotas, ņemot vērā pieaugušo izglītības īpatnības, lai jaunapgūtās prasmes studenti varētu izmantot reālās dzīves un saziņas situācijās. Programmu īstenošanai tiek pielietotas stāstījuma, komunikatīvā, prezentāciju, pāru un grupu darba metodes, kā arī ekskursijas, kas palīdz nostiprināt jauniegūtās valodas zināšanas.
Plānotais SIA „MIRTE" projekta rezultāts ir: vismaz 80% no 144 studentiem ir paaugstinājuši latviešu valodas prasmi par vienu pakāpi, kā arī papildinājuši vispārējās zināšanas vēsturē un kultūrā, radot plašāku sarunu tēmu loku, un veicinot savstarpējo sapratni un toleranci.

Reģioni: Rīga
Piešķirtais finansējums: 9964,34 LVL / 14 177.98 EUR
Projekta numurs: 2012.LV/LV/1-4/04
Projekta īstenotājs: SIA „Mirte” Izglītības un valodu centrs
Uzsākšanas datums: 01.11.2012.
Pabeigšanas datums: 31.05.2013.