Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012 > Latviešu valodas apguves kursi pieaugušajiem Latga[..]

sif-jauns-kras


Latviešu valodas apguves kursi pieaugušajiem Latgales reģionā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012

Meklēt projektus

Projekta mērķis – nodrošināt iespēju paaugstināt latviešu valodas prasmi Daugavpils pilsētas un tās apkārtnes iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, līdz vidējā līmeņa 2. pakāpei (B2).
Mērķa grupa – dažādu Daugavpils pilsētas un tās apkārtnes etnisko minoritāšu pieaugušie cittautieši, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus, kuri legāli uzturas Latvijā, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, priekšroku dodot jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem, kuri nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji.
Pašnovērtējumā 45% aptaujāto cittautiešu ir atzinuši, ka viņu latviešu valodas zināšanu līmenis ir nepietiekams (no informācijas portālā Delfi – 27.04.2011.) un kā liecina Baltijas Sociālo Zinātņu institūta veiktais pētījums, gandrīz puse aptaujāto cittautiešu vecumā no 15 līdz 50 gadiem vēlētos uzlabot savas latviešu valodas prasmes (Rīga: Baltijas Sociālo Zinātņu institūts, 2008., 10-13 lpp.).
Projekta laikā Daugavpilī tiks nokomplektētas 7 mācību grupas ar 15 cilvēkiem katrā, kuri paaugstinās savu valsts valodas prasmi vismaz par vienu valodas prasmes pakāpi, veicinot latviešu valodas vides paplašināšanos Daugavpilī un tās apkārtnē.
Projektā mācīsies 105 kursanti pēc 80 stundu mācību programmas.
Grupas tiks komplektētas un mācības notiks no 2012. gada 01. novembra līdz 2013. gada 30. aprīlim.
Valsts valodu kursanti apgūs pamata līmeņa - A1, A2 un vidējā līmeņa B1 vai B2 prasmes pakāpē.
Ja kursanti vēlēsies, tiks nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude Valsts izglītības satura centrā (profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai) vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (Latvijas pilsonības iegūšanai).

Reģioni: Daugavpils
Piešķirtais finansējums: 8064,00 LVL / 11 474.04 EUR
Projekta numurs: 2012.LV/LV/2-1/06
Projekta īstenotājs: Biedrība "Latvijas Tautas skola"
Uzsākšanas datums: 01.11.2012.
Pabeigšanas datums: 30.04.2013.