Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Latviešu valodas apguve Daugavpils pieaugušajiem iedzīvotājiem un jauniešiem

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012

Поиск проектов

Projekta ietvaros no 01.11.2012. līdz 31.07.2013. 30 Daugavpils pieaugušie iedzīvotāji (vecumā no 25 līdz 55+ gadiem) un jaunieši (līdz 25 gadiem) tiks iesaistīti neformālās izglītības programmās, kas nodrošina iespēju apgūt/pilnveidot latviešu valodas zināšanas, lai veicinātu valsts valodas prasmes līmeņa un pakāpes paaugstināšanu profesionālo pienākumu pildīšanai, latviešu valodas vides paplašināšanos un iedzīvotāju sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā.
Projekta laikā tiks organizētas 2 mācību grupas (katrā 15 kursanti) 80 stundu garajās mācību programmās:
• Latviešu valoda atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes līmenim,
• Latviešu valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim,
kuru ietvaros plānots apgūt valodas zināšanas atbilstoši 2009.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr. 733 „Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" noteiktiem līmeņiem un pakāpēm: A1, A2, B1 un B2, veicinot kursantu valsts valodas prasmes līmeņa vai pakāpes paaugstināšanu vismaz par vienu valodas prasmes līmeni.
Nodarbības notiks Rīgas iela 26-3.stāvs, Daugavpilī.

Регионы: Daugavpils
предоставил финансирование: 3079,20 LVL / 4 381.31 EUR
Номер проекта: 2012.LV/LV/2-18/08
Исполнитель проекта: MC Alfa - mācību centrs
Дата начала проекта: 01.11.2012.
Дата окончания проекта: 31.07.2013.