Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012 > Latviešu valodas kursu organizēšana Daugavpils un [..]

sif-jauns-kras


Latviešu valodas kursu organizēšana Daugavpils un Daugavpils novada iedzīvotājiem

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir paaugstināt latviešu valodas zināšanas Daugavpils un Daugavpils rajona iedzīvotājiem - cittautiešiem, ka arī veicināt viņu vēlmi turpināt valsts valodas apguvi.
Programmas mērķa grupa ir Daugavpils un Daugavpils rajona iedzīvotāji, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus. Priekšrocība būs tieši jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem, kuri atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem. Atbilstoši kursantu zināšanas līmenim tiks organizētas 4 grupas (A1, A2, B1, B2). Mācību kursu ilgums – 5 mēneši, no janvāra līdz maijam.
Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils vāciešu biedrības telpās, Cietokšņa iela 44.
Galvenajās aktivitātes:
- informācijas izplatīšana par iespēju piedalīties bezmaksas valsts valodas apguves kursos (sludinājumi vai publikācijas plašsaziņas līdzekļos, preses relīzes, informācija biedrības mājās lapā, interneta portālos, sociālajos tīklos, afišas vai paziņojumi publiskās vietās);
- kursu dalībnieku reģistrācija;
- kursu dalībnieku valodas prasmes sākotnējā pārbaude un mācību grupu komplektācija;
- latviešu valodas mācības;
- mācību rezultātu izvērtēšana, tai skaitā kursantu valodas prasmes noslēguma pārbaude;
- kursantu valsts valodas prasmes pārbaude Valsts izglītības satura centrā;
- kursu noslēguma pasākums, kura tiks izsniegtas apliecības par valsts valodas apguvi.
Plānotie rezultāti:
- notiks latviešu valodas ka nacionālās bagātības, garīgā mantojuma un demokrātiskās līdzdalības valodas popularizēšana un prestiža celšana;
- kursu dalībnieki uzlabos savas latviešu valodas zināšanas līdz A1- B2 līmenim;
- tiks apmācīti 60 cilvēki, ka arī tika organizēti eksāmeni atbilstoši iegūtajam valodas līmenim;
- pēc latviešu valodas kursiem palielināsies naturalizēto cilvēku skaits, jo pateicoties kursiem tiks nostiprināta apziņa par pilsonības iegūšanas nozīmīgumu.

Reģioni: Daugavpils
Piešķirtais finansējums: 7200,23 LVL / 10 245.00 EUR
Projekta numurs: 2012.LV/LV/2-46/09
Projekta īstenotājs: Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde mācību centrs "ERFOLG"
Uzsākšanas datums: 01.11.2012.
Pabeigšanas datums: 31.07.2013.