Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012 > Latviešu valoda Krāslavas novadā

sif-jauns-kras


Latviešu valoda Krāslavas novadā

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta „Latviešu valoda Krāslavas novadā" mērķis ir paaugstināt latviešu valodas prasmi Krāslavas novada iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, par vienu pakāpi.

Projekta mērķa grupa ir pieaugušie Krāslavas novada iedzīvotāji, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda un kuri nav bezdarbnieki, darba meklētāji vai skolēni. Prioritāte projektā tiks dota mērķa grupai vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Kopumā tiks izglītoti 90 dalībnieki.

Projekta īstenošanas vieta ir Krāslavas novads. Krāslavas novada teritorijā pārsvarā dzīvo krieviski runājoši Latvijas iedzīvotāji, kuri savā starpā sazinās krievu valodā, tādēļ latviešu valodas prasmes neattīstās tik aktīvi kā vēlētos. It īpaši krieviski runājošo skaits ir liels Krāslavas pilsētā, Indras, Kalniešu un Robežnieku pagastos, kur arī tiks organizēti latviešu valodas kursi, tuvāk iedzīvotāju dzīvas vietai. LPIC vēlas iesaistīties sabiedrības integrācijas procesos, nodrošinot Krāslavas iedzīvotājiem iespēju uzlabot valsts valodas komunikatīvās prasmes, uzzināt valsts vēsturi un integrēties sabiedrībā.

Projekta galvenās aktivitātes ir kursu izsludināšana, dalībnieku reģistrācija, testēšana un grupu komplektācija, kursu organizēšana un to norises nodrošināšana, kursu dalībnieku noslēguma testēšana un pieteikšana valsts valodas prasmes pārbaudei Valsts izglītības satura centrā vai naturalizācijas eksāmenam Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Projekta galvenais rezultāts - 90 Krāslavas novada iedzīvotāji būs uzlabojuši savu latviešu valodas prasmi par vienu pakāpi un vismaz 50 būs pieteikušies valsts valodas prasmes pārbaudei vai naturalizācijas eksāmenam un 80% no tiem būs to nokārtojuši.

Detalizēta informācija

Piešķirtais finansējums: 9490,32 LVL / 13 503.51 EUR
Projekta numurs: 2012.LV/LV/2-3/17
Projekta īstenotājs: Nodibinājums „Latvijas Pieaugušo izglītības centrs”
Uzsākšanas datums: 01.11.2012.
Pabeigšanas datums: 01.07.2013.

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli

 


Drukāšanas datums: 19.06.21