Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Droša un radoša vide bērniem

2010.CH04/mic-22

Dundagas dienas centrs “Mājas” darbojas jau astoņus gadus. Tā ir vieta, kur bērni var pavadīt laiku, kad stundas jau ir beigušās, bet vecāki vēl nav pārradušies mājās. Šeit pieredzējušu audzinātāju uzraudzībā viņi var gatavot mājasdarbus, mācīties vai spēlēt spēles, līdz pienāk laiks doties uz īstajām mājām.

2010.CH04/mic-22 2010.CH04/mic-22 Lai šis laiks tiktu pavadīts pēc iespējas lietderīgāk un interesantāk dienas centra vadība īstenoja projektu “Māju radošās darbnīcas”.

Tā ietvaros atsevišķa centra telpa tika izremontēta, labiekārtota un aprīkota ar datoriem tā, lai tajā varētu notikt dažādas radošās darbnīcas.

Šeit četrdesmit novada bērni varēja apgūt datorgrafikas, gleznošanas, zīmēšanas, šūšanas, keramikas, kokamatniecības un daudzas citas prasmes.

Projekta laikā bērnu darbiņi bija apskatāmi ari vairākās izstādēs – piemēram Slīteres bākā un Dundagas pilī.

2010.CH04/mic-22 2010.CH04/mic-22 2010.CH04/mic-22

Tāpat bērni piedalījās Ceļotāju dienas gadatirgū un apmeklēja Ventspils amatu māju. “Liela daļa bērnu, kas apmeklēja šis darbnīcas nāk no trūcīgām ģimenēm, bet šeit mēs nevienu nedalām pēc sociālās piederības – gaidīti ir visi.

Kaut arī projekts ir noslēdzies centrs joprojām strādā un arī darbnīciņas darbojas,” stāsts dienas centra vadītāja Alfa Auziņa.

Viņa arī velta atzinīgus vārdus sadarbībai ar Sabiedrības integrācijas fondu – kaut arī prasības no fonda puses bijušas stingras, tās arī esot bijušas loģiskas un pamatotas.

Informācija sagatavota: 2012.gads