Sākums > Par mums > SIF līdzdalība projektos > ARHĪVS > E-platformas izveide 2013

3 valstu pied

Projekta „KOPĀ. VIENOTI. AKTĪVI." rezultātā tiks izveidota e-platforma jeb portāls trešo valstu valstspiederīgajiem un nevalstiskajām organizācijām, kuras sniedz vai vēlas sniegt pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem.

E-platforma dos iespēju trešo valstu valstspiederīgajiem vienkāršā un saprotamā veidā ērti un ātri atrast informāciju par NVO, kas darbojas viņus interesējošajās jomās, kā arī piekļūt šo organizāciju kontaktinformācijai un aktualitātēm.

E-platforma kalpos kā iespēja jau pirms ieceļošanas noskaidrot iespējas iesaistīties uzņemošās sabiedrības aktivitātēs, uzzinot arī ieinteresēto NVO kontaktinformāciju, kā arī piedalīties diskusijās un uzzināt citu pieredzi līdzīgās situācijās.

E-platformā būs apkopota un pieejama informācija arī par:

  • NVO, kas nodarbojas ar trešo valstu valstspiederīgo interešu aizstāvību
  • NVO, kurās iesaistās trešo valstu valstspiederīgie vai kuras pārstāv trešo valstu valstspiederīgo intereses, kultūras u.c. jautājumus
  • NVO, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem.

E-platformas interaktīvā daļa – raksti, diskusijas, jaunumu un notikumu publicēšana – dos iespēju uzzināt par NVO pasākumiem un iesaistīties tajos.

E-platforma tiks izveidota un būs pieejama latviešu, angļu un krievu valodās, tā būs pārlūkojama gan no datora, gan viedtālruņa, kā arī viegli pieejama cilvēkiem ar redzes problēmām.

 

Informācija ir sagatavota Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Granta līguma Nr.IF/2011/1.a./16 ietvaros par projekta „KOPĀ. VIENOTI. AKTĪVI." īstenošanu.
Finansējums piešķirts no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%).
Par publikācijas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds. Eiropas Komisijas tīmekļa vietne attiecībā uz Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu: http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/integration/funding_integration_en.htm.

 

Raksts ievietots: 21.01.2013.