Sākums

Pavasarī jau trešo reizi notiks apmācības par starpkultūru komunikāciju!

3 valstu pied

Pavasarī jau trešo reizi notiks apmācības par starpkultūru komunikāciju!

Sabiedrības integrācijas fondam jau trešo reizi ir uzticēts organizēt apmācību kursu „Starpkultūru komunikācija", lai paaugstinātu Latvijas valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieku kompetences un prasmes veiksmīgam darbam ar trešo valstu valstpiederīgo mērķauditoriju. 2013.gada pavasarī apmācībās „Starpkultūru komunikācija" būs iespēja piedalīties 40 dalībniekiem.

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar ekspertiem - Liesmu Osi, Inesi Lazdu-Mazulu un Kārli Višu - pilnveido apmācību programmas „Starpkultūru komunikācija" mācību materiālus, kā arī norit aktīvs darbs, lai sagatavotu uzņemšanas procedūru metodiku - infografiku - par trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesu. Drīzumā Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā www.sif.lv tiks publicēti kultūrsensitīvi analītiski raksti, skatot integrācijas jautājumus plašākā sabiedrības attīstības kontekstā.

Ticam, ka projekta laikā īstenotās aktivitātes un radītās vērtības dos plašākas zināšanas, kas bagātinās ikviena profesionālās prasmes un kompetences un noderēs gan darbā, gan ikdienas saskarsmē ar dažādu tautību pārstāvjiem.

Papildus informācija:
Ilze Dūmiņa/ /tālr. 67078187

Sabiedrības integrācijas fonds šīs aktivitātes veic projekta „Apmācību kursa „Starpkultūru komunikācija" aktualizēšana, sagatavošana un ieviešana" (Granta līgums Nr. IF/2011/2./7) ietvaros ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu.

 

 

Pēdējas izmaiņas: 13.02.2013.