esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


EESK – Latvijas pilsoniskās sabiedrības ceļš uz ES institūcijām

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Biedrības „Eiropas Kustība Latvijā” 12 mēnešu projekta „EESK – Latvijas pilsoniskās sabiedrības ceļš uz ES institūcijām” mērķis ir stiprināt EKL un vismaz 20 citu NVO kapacitāti līdzdalībai politikas plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesos Eiropas Ekonomikas un sociālajā komitejā (EESK). Tas ietvers sevī atbilstošās administratīvās kapacitātes celšanu, jaunu zināšanu un praktisko prasmju apguvi, jaunu partneru piesaisti, kā arī – projekta ilgtspējas nolūkiem – multiplikācijas. Projekts arī vairos tajā tieši iesaistīto un citu Latvijas NVO kapacitāti piedalīties lēmumu pieņemšanā citās ES līmeņa un Latvijas institūcijās. Projekta norises vieta ir visa Latvijas teritorija, ar projekta koordinācijas centru Rīgā. Projekta ietekme, paredzams, sasniegs arī starptautisko līmeni (caur sniegtajiem atzinumiem EESK).

Projekta rezultāti: Biedrības „Eiropas Kustība Latvijā” projekta „EESK – Latvijas pilsoniskās sabiedrības ceļš uz ES institūcijām” mērķis bija stiprināt EKL un vismaz 20 citu NVO kapacitāti līdzdalībai politikas plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesos Eiropas Ekonomikas un sociālajā komitejā (EESK). Lai sasniegtu minēto mērķi projektā tika izstrādāts informatīvais materiāls- rokas grāmata "Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja – Tavs ceļš uz ES institūcijām. Palīgs pilsoniskās sabiedrības organizācijām pārstāvēt savas intereses ES līmenī un uzzināt par ES organizāciju viedokli darbam Latvijā”,tika izveidota ērti pārlūkojama iekšējās lietošanas datubāze ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas dokumentu tēmām un termiņiem, kā arī tika apzināti attiecīgo jomu NVO eksperti, tika sniegtas konsultācijas ieinteresētajām NVO. Projekta noslēgumā tika noorganizēta apaļā galda diskusiju „Latvija + ES 2014, 2015... Ceļa karte Latvijas NVO”, kā arī diskusija „12 Padomi Tavas NVO veiksmes stāstam Latvijā un ES”, lai sniegtu praktisku palīdzību, kas veicinātu organizācijas aktivitāti un iesaisti svarīgos lēmumos un aktīvu interešu aizstāvību Latvijas un ES līmenī, t.sk. akcentējot EESK. Visas projekta aktivitātes regulāri tika atspoguļotas biedrības mājas lapā.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija,Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2014-06-09
Projekta kopējais finansējums: 27 169.60 EUR / 19 094.90 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 25 015.05 EUR / 17 580.68 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 154.55 EUR / 1 514.23 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 28 266.64 EUR / 19 865.91 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 26 112.09 EUR / 18 351.68 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 154.55 EUR / 1 514.23 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/241
Projekta īstenotājs: Biedrība "Eiropas Kustība Latvijā"
Uzsākšanas datums: 01.03.2013.
Pabeigšanas datums: 28.02.2014.
Īstenošanas vieta: -
Juridiskā adrese: Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050
Telefons: 67326548
Fakss: 67326548
WWW adrese: http://www.eiropaskustiba.lv
Statuss: Pabeigts