esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Poļu nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projektu īsteno Latvijas Poļu Biedrība POLONEZ. Projekta „Poļu nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” mērķis ir stiprināt Poļu nevalstisko organizāciju kapacitāti, lai sekmētu poļu biedrību un nodibinājumu dalībnieku integrāciju Latvijas sabiedriskajā dzīvē, panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta partnerība sastāv no 5 poļu kopienas organizācijām, kuras strādā Rīgas reģionā, Kurzemē un Latgalē. Plānotais tieši iesaistīto personu skaits ir 97, kas ir saskaņots ar katru organizāciju. Projekta mērķa grupa ir dažāda vecuma un dzimuma pārstāvji, tiem ir dažādas profesijas un piederība sociālajām grupām. Projektu plānots īstenot 9 mēnešu laikā no 01.03.2013. līdz 30.11.2013. Projekta ieviešanai ir noteiktas galvenās aktivitātes: projekta administrēšana; projekta dalībnieku atlase; ārvalstu prakses izpēte un sadarbības modeļa izstrāde; dalība ES sadarbības tīklos; poļu NVO ilgtermiņa sadarbības modeļa izstrāde; līderības un integrācijas pasākumi organizācijas NVO biedriem; Informācija par NVO un MK sadarbības memorandu parakstīšana; www mājas lapu izveidošana un uzturēšana; projekta rezultātu izvērtēšana un publicitātes nodrošināšana.

Результаты проекта: Projekta „Poļu nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” mērķis bija stiprināt Poļu nevalstisko organizāciju kapacitāti, lai sekmētu poļu biedrību un nodibinājumu dalībnieku integrāciju Latvijas sabiedriskajā dzīvē, panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Lai sasniegtu minēto mērķi, projektā tika veikti 2 pieredzes apmaiņas braucieni uz Poliju, lai iepazītos ar Polijas NVO pieredzi, un izstrādāts poļu NVO ilgtermiņa sadarbības modelis, noorganizētas projekta dalībnieku apmācības Rīgā, Liepāja un Daugavpilī par projektu vadību, finanšu resursu piesaistes jautājumiem, NVO darbības nodrošināšanu un normatīvo bāzi, izveidotas mājas lapas sadarbības partneriem, Par projekta aktivitātēm sabiedrība tika regulāri informēta biedrības un sadarbības partneru mājas lapās.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Курземскый регион,Латгальскый регион,Rīgas reģions
Последние изменения: 2015-01-08
ESF финансирование: 17 210.44 EUR / 12 095.57 LVL;
  • ESF финансирование: 15 845.65 EUR / 11 136.39 LVL;
  • ESF частного финансирования: 1 364.79 EUR / 959.18 LVL;
ESF награждено: 17 854.22 EUR / 12 548.02 LVL;
  • ESF награждено: 16 489.43 EUR / 11 588.84 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 364.79 EUR / 959.18 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/003
Исполнитель проекта: Latvijas Poļu Biedrība POLONEZ
Партнер: biedrība "Poļu nams",Biedrība "Liepājas poļu sieviešu klubs „VANDA”",biedrība "Inflanty",Nodibinājums "Nodibinājums Euro Atlantic Economic Chamber of Trade, Commerce & Industry Hansa Teutonica"
Дата начала проекта: 01.03.2013.
Дата окончания проекта: 31.01.2014.
Место реализации: Vagonu iela 31-1, Rīga, LV-1009
Юридический адрес: Kr.Barona iela 87, Rīga, LV-1001
Tелефон: 29190174
Факс: 67274339
www: http://www.polonez.lv
Cтатус: проект осуществлён