Print |

Home > News > News archive > News > Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu p[..]

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, kā arī veicināt pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.

Programmas mērķa grupa ir diaspora un diasporas organizācijas ārvalstīs.

Kopējais programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 36 000 LVL no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem 2013.gada valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Vienam projektam pieejamais programmas finansējums ir līdz 12 000 latu. Programmas finansējums sastāda 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas pārstāv diasporas vai diasporas organizāciju intereses.

Programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda birojā, Brīvības ielā 40-39, Rīgā vai fonda mājas lapā internetā www.sif.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2013.gada 8.aprīlis. Projektu iesniegumus var iesniegt:
personīgi (līdz plkst. 18.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV - 1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju);
elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi:

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu vai pa faksu 67078224, norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz 3.aprīlim.

docProgrammas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma" konkursa nolikums (informācijai)

doc1.pielikums: Projekta iesnieguma veidlapa (jāaizpilda)

xls2.pielikums: Budžeta veidlapa (Excel) (jāaizpilda)

 


Date of printing: 15.05.21