esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Biedrības „Dzīve bez glutēna” kapacitātes stiprināšana ar celiakiju slimo bērnu interešu aizstāvības procesos

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekta ietvaros celiakijas pacientu biedrība „Dzīve bez glutēna” stiprinās savu kapacitāti, pārņemot Somijas Celiakijas biedrības pieredzi ar mērķi izveidot diētiskās bezglutēna ēdināšanas standartu Latvijas izglītības iestādēm, kas tādējādi varēs pielāgoties bērnu ar celiakiju* īpašām vajadzībām. Projekta ietvaros biedrības biedri piedalīsies pieredzes apmaiņas braucienā uz Tamperi (Somija), lai klātienē iepazītos ar bezglutēna ēdināšanas standartu un tehnisko noteikumu pielietošanu praksē bērnu dārzos un skolās, ka arī lai iegūtu informāciju par bezglutēna ēdināšanas tiesiskiem aspektiem no Somijas Celiakijas biedrības kolēģiem un Somijas pārtikas kontroles iestādes „Evira”. Paralēli tiks izpētīta celiakijas bērnu pastāvoša ēdināšanas kārtība Latvijas izglītības iestādēs, un kopējā ekspertu konferencē tiks izsecināts, kā Latvijas apstākļiem piemērot ES attīstītāko valstu diētiskās ēdināšanas standartus. Projekta gala rezultātā LR Veselības ministrijai tiks iesniegts bezglutēna ēdināšanas standarta projekts Latvijas izglītības iestādēm.

Результаты проекта: Projekta mērķis - nostiprināt biedrības „Dzīve bez glutēna” kapacitāti dalībai valsts lēmumu pieņemšanas procesos, lai nodrošinātu bezglutēna ēdināšanas pieejamību ar celiakiju slimiem bērniem Latvijas izglītības iestādes - sasniegts: biedrības biedri un vadītāji ieguva gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas un iemaņas par to, kā var ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus, Projektā biedrības biedri piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Tamperi (Somija), lai klātienē iepazītos ar bezglutēna ēdināšanas standartu un tehnisko noteikumu pielietošanu praksē bērnu dārzos un skolās, ka arī lai iegūtu informāciju par bezglutēna ēdināšanas tiesiskiem aspektiem no Somijas Celiakijas biedrības kolēģiem. Paralēli tika organizēta aptauja un izpētīta celiakijas bērnu pastāvoša ēdināšanas kārtība Latvijas izglītības iestādēs, sagatavots pētījums "Bezglutēna diētas nodrošināšana bērniem ar celiakiju vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestādēs", izstrādāts Bezglutēna ēdināšanas standarts Latvijas izglītības iestādēm, kas tika iesniegts LR Veselības ministrijai un kas faktiski ir gatavs risinājums, lai skolās likumīgi un droši varētu nodrošināt speciālo ēdienu bērniem ar celiakiju. Ar projekta rezultātiem tika iepazīstināti interesenti un eksperti konferencē par bezglutēna ēdināšanu.
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Visa Latvija
Последние изменения: 2014-02-28
ESF финансирование: 22 657.28 EUR / 15 923.63 LVL;
  • ESF финансирование: 20 860.56 EUR / 14 660.89 LVL;
  • ESF частного финансирования: 1 796.72 EUR / 1 262.74 LVL;
ESF награждено: 22 657.28 EUR / 15 923.63 LVL;
  • ESF награждено: 20 860.56 EUR / 14 660.89 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 796.72 EUR / 1 262.74 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/156
Исполнитель проекта: Biedrība "Dzīve bez glutēna"
Дата начала проекта: 01.04.2013.
Дата окончания проекта: 30.11.2013.
Юридический адрес: Priežu iela 2, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112
Tелефон: 28629594
Факс: -
www: http://www.dzivebezglutena.lv
Cтатус: проект осуществлён