Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > EEZ finanšu instrumenta programmā „NVO fonds” iesn[..]

EEZ finanšu instrumenta programmā „NVO fonds” iesniegti gandrīz 600 projektu iesniegumi

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka noslēgusies projektu iesniegšana EEZ finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” apakšprogrammās: NVO darbības atbalsta programma un NVO projektu programma. Kopumā abās apakšprogrammās Sabiedrības integrācijas fondā iesniegti 588 projekti.

NVO darbības atbalsta programmā iesniegti 206 projektu iesniegumi. No tiem 150 projekti iesniegti makroprojektu grupā un 56 projekti mikroprojektu grupā. Pieprasītais programmas līdzfinansējums: 7 282 268,88 LVL.

Iesniegto projektu sadalījums pēc atbalsta jomām:

  • 1.joma „Demokrātija un līdzdalības demokrātija” – 86 projektu iesniegumi
  • 2.joma „Cilvēktiesības, tai skaitā etnisko, reliģisko, lingvistisko, seksuālo minoritāšu tiesības” – 27 projektu iesniegumi
  • 3.joma „Laba pārvaldība un atklātība” – 30 projektu iesniegumi
  • 4.joma „Rasisma, ksenofobijas un diskriminācijas ierobežošana” – 10 projektu iesniegumi
  • 5.joma „Dzimumu līdztiesība un uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana” – 12 projektu iesniegumi
  • 6.joma „Vide un ilgtspējīga attīstība” – 41 projektu iesniegums

NVO projektu programmā iesniegti 382 projektu iesniegumi. No tiem 234 projekti iesniegti mecoprojektu / makroprojektu grupā un 148 projekti mikroprojektu grupā. Pieprasītais programmas līdzfinansējums: 12 922 820,50 LVL.

Iesniegti 68 projektu iesniegumi, kuros kā partnerus paredzēts iesaistīt donorvalstu organizācijas (11 projektu iesniegumi NVO darbības atbalsta programmā un 57 NVO projektu programmā).

2013.gadā janvārī uzsākta arī EEZ finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” iepriekš noteiktā projekta „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” īstenošana. Šis projekts ir pirmais jaunā perioda EEZ finanšu instrumenta projekts Latvijā.

Atklātos projektu iesniegumu konkursus Sabiedrības integrācijas fonds izsludināja 2012.gada 27.novembrī. Iesniegto projektu izvērtēšanas termiņi:

  • 2013.gada aprīlis (NVO darbības atbalsta programmas projektu iesniegumu izvērtēšana, NVO projektu programmas mecoprojektu un makroprojektu grupas I kārtas izvērtēšana);
  • 2013.gada jūnijs (NVO projektu programmas mikroprojektu projektu iesniegumu izvērtēšana).

***

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit SIF logo un EEZ finanšu instrumenta Logo 
EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org


***

Informāciju sagatavoja: Ralfs Spāde, Sabiedrības integrācijas fonda
sabiedrisko attiecību speciālists tālr. 67078211, e-pasts:
www.sif.lv