Home > News > News archive > ESF news > 8.maijā - Valsts kancelejas organizētā konference [..]

8.maijā - Valsts kancelejas organizētā konference par NVO īstenotajiem projektiem ESF ietvaros

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Š.g. 8.maijā, Valsts kanceleja  organizē tās pārraudzībā esošo Eiropas Savienības fondu pasākumu uzraudzības komitejas atklāto sēdi - konferenci par nevalstisko organizāciju (NVO) īstenoto projektu rezultātiem publisko pakalpojumu sniegšanā un aktīvas līdzdalības nodrošināšanā lēmumu pieņemšanas procesā.

Konferences norises vieta: viesnīcas „Radisson Blu Hotel Latvija”, konferenču zālē „Beta 2”, Elizabetes ielā 55, Rīgā Valsts kanceleja organizē konferenci par nevalstisko organizāciju īstenotiem projektiem Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana" aktivitātes "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”. Plānots diskutēt par projektos sasniegtajiem mērķiem, veiktajiem pasākumiem un to lietderību, projekta rezultātu praktisko pielietojumu un ilgtspēju. 2007-2013.gadā Valsts kanceleja novirzījusi Eiropas Sociālā fonda atbalstu 116 biedrību un nodibinājumu projektu īstenošanai darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" aktivitātes "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"" ietvaros.

Konferenci būs iespējams vērot arī tiešraidē: http://www.veritweet.com/event/5428/Cilvekresursu.Stiprinasana.08.05.2013.

Atbalsta mērķis ir panākt aktīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Projektu iesniedzēju interese šajā apakšaktivitātē ievērojami pārsniedz iespēju atbalstīt projektu īstenošanu. Kopā ir tikuši iesniegti 650 projektu pieteikumi, bet apstiprināt ir bijis iespējams tikai 116 projektus.

Vairāk kā puse apstiprināto projektu ir vērsti uz līdzdalības palielināšanu lēmumu pieņemšanas procesā, pārstāvot NVO intereses sociālajā jomā, veselības aprūpē, lauksaimniecībā, reģionālajā attīstībā, nodarbinātība, sabiedrības interešu aizstāvībā u.c. NVO piedalās atzinumu sniegšanā par normatīvajiem aktiem, piedalās darba grupās un komisiju sēdēs, iesaistās memoranda padomes darbā. Aptuveni puse no NVO, kuru projekti ir apstiprināti, piedalās lēmumu pieņemšanā nacionālajā līmenī un puse – novadu pašvaldību līmenī.

Pārējie atbalstītie projekti vērsti uz publisko pakalpojumu sniegšanu. Galvenās pakalpojumu jomas, kas ir aptvertas projektos, ir sociālā joma, veselība, kultūra, vide u.c. Šajos projektos NVO veic savu organizāciju sniegto publisko pakalpojumu pielāgošanu kvalitātes standartiem, kā arī inovatīvu pakalpojumu attīstīšanu.

Valsts kanceleja aicina Jūs piedalīties pasākumā, lai kopīgi izvērtētu Eiropas Sociālā fonda ieguldījumu, atbalstot biedrību un nodibinājumu aktivitātes.

Pieteikšanās notiek aizpildot reģistrācijas formu tīmekļa vietnē https://docs.google.com/forms/d/1z1S4lrdwCkdQ4hYHCt-fIakCpgnqinNzh83_sa0G_vM/viewform?sid=170ec7b361cf5960&token=BxJ1IT4BAAA.z1u8tgqcnzPDRobsDhzQow.Zaewqbel_vqFxPnbYH1vbg&pli=1

| Pieteikšanās termiņš - š.g. 3.maijs | pdfDarba kārtība |

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar pasākuma uzraudzības komitejas sekretariāta pārstāvi, Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta konsultanti Marutu Garkalni, e-pasts , tālr. 67082950.