sif-jauns-kras


Bērnu seksuālās izmantošanas novēršana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” 2013

Meklēt projektus
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 8356,75 LVL / 11 890.58 EUR
Projekta īstenotājs: Nodibinājums „Centrs Dardedze”