sif-jauns-kras


Sievietes, minoritātes, palīdzība no narkotikām atkarīgajām personām

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” 2013

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 9944,90 LVL / 14 150.32 EUR
Projekta īstenotājs: Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds”