sif-jauns-kras


Sievietes, minoritātes, palīdzība no narkotikām atkarīgajām personām

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” 2013

Поиск проектов
предоставил финансирование: 9944,90 LVL / 14 150.32 EUR
Исполнитель проекта: Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds”