Print |

Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO l[..] > Nevis pacienti, bet pilsoņi ar tiesībām – izglītīb[..]

sif-jauns-kras


Nevis pacienti, bet pilsoņi ar tiesībām – izglītības sociālās aprūpes jomā pāreja uz cilvēktiesībās balstītu modeli, izmantojot ECC

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” 2013

Search projects
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 2620,95 LVL / 3 729.28 EUR
Project Promoter: Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”
 


Date of printing: 07.07.20