sif-jauns-kras


Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” 2013

Meklēt projektus
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 9998,55 LVL / 14 226.65 EUR
Projekta īstenotājs: Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"