Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Kopā vienā saules ziedā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” 2013

Search projects

Projekta „Kopā vienā saules ziedā" mērķis nostiprināt latviešu valodas prasmes mazākumtautībām un nepilsoņiem un nostiprināt latvisko kultūrtelpu kā sabiedrību saliedējošu pamatu Latgalē.

Projektu mērķa grupa ir 20 Preiļu, Viļānu un Riebiņu 5.-9.klašu skolēni, kuri 8 dienas dzīvos viesģimenēs.
Bērniem tiks piedāvātas radošas un izzinošas stacijas, kas saistošas dažādu vecumu un tautību cilvēkiem, notiks iepazīstināšana ar ģimenes tradīcijām un dzīves vidi, valodas apguve un tolerance.

Rezultātā tiks stiprināta sadarbība un dota iespēja jauniešiem labāk iepazīt un izprast dažādas kultūras. Ar projekta aktivitātēm un rezultātiem tiks iepazīstināta vietējā sabiedrība.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 4000,00 LVL / 5 691.49 EUR
Project Promoter: Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” (Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komiteja)