Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana "Kaimiņu drošības programmas" projektu ieviešanai

Компактный вид
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов

Oписание

Projekta vispārīgais mērķis ir nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšana publiskā pakalpojuma – sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšanā. Projekta konkrētais mērķis ir veicināt biedrību „Kaimiņu drošība”, „Latvijas Drošības biznesa asociācija” un „Rīgas apsaimniekotāju asociācija” biedru zināšanu un prasmju apgūšanu „Kaimiņu drošības programmas” (turpmāk – KDP) projektu īstenošanai. Projekta mērķa grupas ir projektā iesaistīto NVO biedri un darbinieki. Projektu īstenos projekta iesniedzējs – biedrība „Kaimiņu drošība” un divi partneri: „Latvijas Drošības biznesa asociācija” un „Rīgas apsaimniekotāju asociācija”. Projekts tiks īstenots Rīgā un ilgs septiņus mēnešus. Projekta ietvaros tiks pētīta ārvalstu KDP īstenošanas prakse un tulkoti citu valstu KDP metodiskie materiāli. Tiks rīkoti trīs apmācību, rezultātu apkopošanas un viens informatīvais seminārs. Projekta aktualitāte ir saistīta ar nepietiekamo nevalstiskā sektora iesaisti sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā Latvijā. Projekta īstenošanas rezultātā tiks stiprināta iesaistīto trīs biedrību administratīvā kapacitāte KDP turpmākai īstenošanai.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija veicināt biedrību „Kaimiņu drošība”, „Latvijas Drošības biznesa asociācija” un „Rīgas apsaimniekotāju asociācija” biedru zināšanu un prasmju apgūšanu „Kaimiņu drošības programmas” projektu īstenošanai. Projekta mērķa grupas bija projektā iesaistīto NVO biedri un darbinieki. Projekta aktualitāte ir saistīta ar nepietiekamo nevalstiskā sektora iesaisti sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā Latvijā. Projektā tika noorganizēti 3 apmācību semināri par kaimiņu drošības programmu un ārvalstīs gūto pieredzi, notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Tallinu un Viima pašvaldību, pēc pieredzes apmaiņas brauciena tika sagatavots ārvalstu pieredzes apkopojums, pārtulkots metodiskais materiāls no krievu un angļu valodas par kaimiņu drošības politiku. Visi materiāli tika apkopoti uz CD, kas tika dalīti noslēguma informatīvā semināra dalībniekiem, kā arī tie ir pieejami biedrības mājas lapā.

Информация

Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Последние изменения: 2014-06-25
ESF финансирование: 12 567.76 EUR / 8 832.67 LVL;
  • ESF финансирование: 11 571.14 EUR / 8 132.24 LVL;
  • ESF частного финансирования: 996.62 EUR / 700.43 LVL;
ESF награждено: 12 637.37 EUR / 8 881.59 LVL;
  • ESF награждено: 11 640.75 EUR / 8 181.17 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 996.62 EUR / 700.43 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/040
Исполнитель проекта: Biedrība „Kaimiņu drošība”
Партнер: Biedrība "Rīgas apsaimniekotāju asociācija",Biedrība "Latvijas Drošības biznesa asociācija"
Дата начала проекта: 01.05.2013.
Дата окончания проекта: 31.01.2014.
Место реализации: Katoļu iela 8, Rīga
Юридический адрес: Katoļu iela 8-3, Rīga, LV-1003
Tелефон: 29212084
Факс: 67703200
www: http://-
Cтатус: проект осуществлён

Документы

Документы