Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


„Ar komercdarbību saistīto Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana – integrēšana elektroniskā vidē”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk – LIAA) publisko ar komercdarbību saistīto pakalpojumu „Informācijas sniegšana par uzņēmējdarbības uzsākšanu” un „Informācija un konsultācijas par ārējās tirdzniecības jautājumiem„ (turpmāk – pakalpojumi) sniegšanu elektroniskā veidā visā Latvijas teritorijā. Projekta ietvaros tiks saturiski papildināta LIAA mājas lapa www.liaa.gov.lv izstrādājot: - izglītojoša interaktīva elektroniskā materiāla „Uzņēmēja rokasgrāmata”, kurš būs elektroniski pieejams LIAA mājas lapas www.liaa.gov.lv sadaļā „Uzņēmējdarbības ABC”; - izglītojošu interaktīvu elektronisko materiālu „Eksporta uzsākšanas ceļvedis prioritārajos tirgos - Skandināvija, Vācija, Krievija”, kas tiks ievietots LIAA mājas lapas www.liaa.gov.lv sadaļā „Uzņēmējdarbības ABC” un „Eksportētājiem” un izdots CD formātā. Projekta aktualitāte ir tiešā veidā saistīta ar šī brīža ekonomisko situāciju, kurā ir būtiski stimulēt jaunu darba vietu radīšanu, kā arī palielināt valsts budžeta ieņēmumus no valstī veiktās uzņēmējdarbības, ko ir iespējams panākt, radot jaunus un attīstot jau esošos uzņēmumus, kā arī veicinot to ieiešanu ārvalstu tirgos, tādejādi palielinot eksporta pieaugumu valstī kopumā. Līdz ar to uzņēmējiem ir jānodrošina labvēlīga vide komercdarbības veikšanai, t.sk. vienuviet ērti pieejama informācija par uzņēmuma attīstīšanas, paplašināšanas iespējām. Tā kā LIAA sniegtie publiskie pakalpojumi ir „Informācijas sniegšana par uzņēmējdarbības uzsākšanu” un „Informācija un konsultācijas par ārējās tirdzniecības jautājumiem”, tad projekta rezultātā tiks uzlabota un paplašināta LIAA pakalpojumu sniegšana, piedāvājot jaunus saturiski aktuālus elektroniskos (informācija LIAA mājaslapā un CD formātā) materiālus, kas būs pieejami jebkurā laikā visā Latvijas teritorijā. Izveidotie elektroniskie materiāli sniegs informatīvu atbalstu Latvijas esošajiem un topošajiem uzņēmumiem, izglītojot tos par uzņēmējdarbības attīstībai būtiskiem jautājumiem, šādā veidā paaugstinot to konkurētspēju vietējā un starptautiskā mērogā. Projekta īstenošanu nodrošinās LIAA laika posmā no 01.04.2013 – 31.10.2013.

Projekta rezultāti: Projekta rezultātā nodrošināta efektīva un sabiedrības vajadzībām atbilstoša LIAA publisko ar komercdarbību saistīto pakalpojumu „Informācijas sniegšana par uzņēmējdarbības uzsākšanu” un „Informācija un konsultācijas par ārējās tirdzniecības jautājumiem” sniegšana elektroniskā vidē visā Latvijas teritorijā. Izstrādātie materiāli "Uzņēmēja rokasgrāmata" un „Eksporta uzsākšanas ceļvedis prioritārajos tirgos - Skandināvija, Vācija, Krievija” nodrošina informācijas pieejamību jebkurā vietā Latvijā, neatkarīgi no klienta vecuma, veselības stāvokļa vai citiem apstākļiem. Jebkurš klients sev ērtā un izdevīgā laikā var piekļūt izstrādātajam materiāla un iegūt nepieciešamo informāciju. Informācija ir pieejama ērtā un pārskatāmā veidā interneta mājas lapā www.liaa.gov.lv, kas būtiski atvieglo esošo un topošo uzņēmēju darbu, kā arī palielina viņu konkurētspēju.
Īstenotāja statuss: Valsts aģentūra
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2014-02-12
Projekta kopējais finansējums: 25 721.82 EUR / 18 077.40 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 21 863.55 EUR / 15 365.79 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 3 858.27 EUR / 2 711.61 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 25 721.82 EUR / 18 077.40 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 21 863.55 EUR / 15 365.79 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/032
Projekta īstenotājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Uzsākšanas datums: 01.05.2013.
Pabeigšanas datums: 30.11.2013.
Juridiskā adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Telefons: 67039457
Fakss: 67039401
WWW adrese: http://www.liaa.gov.lv
Statuss: Pabeigts