sif-jauns-kras


Vienoti savstarpējā sadarbībā, stiprinot saikni ar Latviju un diasporas mītnes zemi

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Latvijas valsts budžeta finansētā programma “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” 2013

Поиск проектов

Projekta „Vienoti savstarpējā sadarbībā, stiprinot saikni ar Latviju un diasporas mītnes zemi" mērķis ir sniegt finansiālo atbalstu septiņām latviešu diasporas kopienām Eiropā, lai (1) stiprinātu šo kopienu spēju sadarboties un attīstīt komunikāciju tīklus savu kopienu iekšienē, popularizēt Latviju, kā arī izkopt saikni ar latviešu kopienām citās valstīs; (2) stiprinātu latviešu kopienu saiknes Eiropas mērogā un informētu par Latvijas aktualitātēm; (3) stiprinātu nacionālo un kultūras identitāti, sadarbībā ar kultūras speciālistiem no Latvijas.

Projekta mērķa grupu veido latviešu kopienas Vācijā, Spānijā, Lielbritānijā, Zviedrijā, Beļģijā, Norvēģijā un Austrijā. Kopējais dalībnieku loks tiek lēsts uz 95 personām, bet netiešais, kuri saņems informāciju par šiem sarīkojumiem vai kā citādi izjutīs sarīkojuma ietekmi, uz 15 tūkstošiem personām.

Projekta galvenās aktivitātes būs sekojošas:
1) Reģiona latviešu organizāciju un aktīvo kopienu vadītāju konference „Bērzainē" (Vācija);
2) Latviskās dzīves ziņas apmācība Madridē ar vieslektoru līdzdalību no Latvijas (Spānija);
3) Seminārs Madridē par sociāli nozīmīgiem jautājumiem Latvijā un latviešu diasporas sadarbības perspektīvām Eiropā (Spānija);
4) Latvijas kultūras diena Londonā 2013 (Lielbritānija);
5) Stokholmas Latviešu teātra iestudējums, piesaistot režisoru no Latvijas (Zviedrija);
6) Lāčplēša dienas koncerts ar grupu „Vilki" Briselē 2013.gada 11. novembrī (Beļģija);
7) Seminārs Oslo par sociāli nozīmīgiem jautājumiem Latvijā un latviešu diasporas sadarbības perspektīvām Eiropā (Norvēģija);
8) Seminārs Vīnē par sociāli nozīmīgiem jautājumiem Latvijā un latviešu diasporas sadarbības perspektīvām Eiropā (Austrija).

Projekta iesniedzēja apraksts:

Eiropas Latviešu apvienība (ELA) apvieno ārpus Latvijas reģistrētas latviešu centrālās un latviešu sadraudzības nevalstiskās organizācijas Eiropā. Šobrīd ELA pārstāv latviešu kopienas 12 Eiropas valstīs: Francijā, Beļģijā, Nīderlandē, Šveicē, Lielbritānijā, Īrijā, Vācijā, Norvēģijā, Somijā, Zviedrijā, Luksemburgā un Igaunijā. Paralēli ELA uztur kontaktus ar latviešu kopienām vēl 4 valstīs: Dānijā, Austrijā, Spānijā, un Gruzijā. ELA sadarbojas arī ar latviešu kopienām citās pasaules daļās, piemēram, Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Austrālijā. ELA ir Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) dalībniece.
ELA priekštecis – Latvijas Atjaunošanas kustības Eiropas centrs (LAK EC)– ir dibināts 1951. gadā Londonā, savukārt pati ELA ir reģistrēta Latvijā kā biedrība 2010. gada aprīlī. ELA darbības mērķis ir pārstāvēt latviešu diasporas intereses, tās biedru organizāciju darbības saskaņošana informācijas, izglītības un kultūras jomā un sadarbības projektu veicināšana starp biedru organizācijām, kā arī ar radniecīgām citu tautību emigrantu organizācijām. ELA veicina jaunu latviešu diasporas kopienu veidošanos.
Specifiskie ELA darbības mērķi ir sekojoši: veicināt Eiropas valstīs dzīvojošo latviešu etniskās identitātes saglabāšanu, latviešu valodas apmācības pieejamību un latviešu kultūras popularizēšanu; stiprināt Eiropas valstīs dzīvojošo latviešu pilsonisko saiti ar Latviju, kā arī sekmēt Eiropas Savienības pilsoniskuma apziņu; veicināt toleranci un savstarpēju sapratni starp Eiropas valstīs dzīvojošiem latviešiem un latviešu mītnes valstu iedzīvotājiem; sekmēt Latvijas vēstures izpratni Eiropā, kā arī veicināt totalitārisma upuru piemiņas saglabāšanu; atbalstīt Latvijas valdības centienus veicināt emigrācijā dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo repatriāciju.
Īstenojot savu mērķus, ELA uztur komunikāciju ar latviešu kopienām Eiropas valstīs, attīsta kopīgus projektus, pārstāv un aizstāv Eiropas latviešu kopienu intereses pasaulē, Eiropā un Latvijā, veic pētījumus par latviešu sabiedriskajām aktivitātēm ārpus Latvijas, kā arī organizē tematiskas konferences un seminārus.

 

 

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 11994,76 LVL / 17 067.01 EUR
Номер проекта: 2013.LV/DP/07
Исполнитель проекта: Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"
Партнер: 1) "Daugavas Vanagi" Vācijā; 2) Latviešu biedrība Spānijā; 3) Latviešu nacionālā padome Lielbritānijā; 4) Zviedrijas Latviešu apvienība; 5) Latviešu biedrība Beļģijā; 6) Latviešu biedrība Norvēģijā (LBN); 7) Latviešu biedrība Austrijā
Юридический адрес: Lāčplēša iela 29-5, Rīga, LV-1011
Период проетка: 07.06.2013. - 24.11.2013.