Начало

eez-2009  grafiskais elements


Apmācību programma „Zinu! Protu! Varu! Iemaņas veiksmīgai saskarsmei” - inovatīvs sociālais pakalpojums ģimenēm ar bērniem, kurās vismaz kāds no vecākiem atrodas ārzemēs

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu sociālo pakalpojumu ģimenēm ar bērniem, kurās vismaz viens no vecākiem atrodas ārzemēs. Inovatīvās pieejas pamatā ir ideja apvienot bērnus un vecākus, kuri dzīvo ārzemēs, kopīgās nodarbībās, izmantojot digitālos saziņas līdzekļus. Projekta ietvaros tiks izstrādāta apmācību programma “Zinu! Protu! Varu! Iemaņas veiksmīgai saskarsmei” un izveidota vietne sociālajā tīklā facebook.com, kurā katra ģimene veidos savu dienasgrāmatu. Projekta mērķa grupa ir bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem, jo šajā vecumā ir svarīgi pilnveidot to saskarsmes iemaņas. Izstrādāto programmu plānots aprobēt 12 nodarbībās krievu un 12 latviešu valodu grupās Rīgas Kurzemes un Ziemeļu rajonu bērniem, kuriem vecāki atrodas ārzemēs. Pēc aprobācijas apmācību programmu un izstrādāto metodiku novērtēs eksperts, tā tiks publicēta un ar to tiks iepazīstināti sociālie pedagogi, skolotāji, NVO, valsts un pašvaldību institūcijas. Tiks nodrošināta publicitāte par projekta mērķi, norisi, EEZ projektu programmu.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija sniegt ieguldījumu sociālā sektora aktivitātēs: inovatīvu sociālo pakalpojumu ieviešana, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija sabiedrībā. Projekta mērķis bija izstrādāt apmācību programmu “Zinu! Protu! Varu! Iemaņas veiksmīgai saskarsmei” - inovatīvu sociālo pakalpojumu ģimenēm ar bērniem, kurās viens vai abi vecāki atrodas ārzemēs, lai samazinātu viņu sociālās atstumtības risku un veicinātu viņu integrāciju sabiedrībā.
Inovatīvās pieejas pamatā bija ideja apvienot bērnus Latvijā un vecākus, kuri dzīvo ārzemēs, kopīgās nodarbībās, izmantojot digitālos saziņas līdzekļus. Mērķis tika sasniegts, izstrādājot apmācību programmu kopīgām nodarbībām “Zinu! Protu! Varu! Iemaņas veiksmīgai saskarsmei”; kā arī izveidojot projekta mājas lapā speciālu sadaļu “Ģimenes dienasgrāmatas”, kurās bija publicēti bērnu un vecāku kopā izpildītie uzdevumi. Šī mājas lapas sadaļa kalpoja kā virtuāla telpa ģimenes komunikatīvai darbībai.
Projekta īstenošanas periods bija no 01.09.2014. - 31.08.2014.
Projekta īstenošanas vieta: Rīga
Projekta īstenošanas laikā tika sasniegti šādi rezultāti: Tika izstrādāts projekta vizuālais tēls, kurš tiks izmantots visos informatīvos un prezentēšanas materiālos. Izgatavots informatīvs buklets 200 eksemplāros. Projekta īstenošanas laikā tika nodrošinātas 53 konsultāciju stundas bērnu vecākiem un aizbildņiem. Tika izstrādāta projekta mājas lapa, kurā tika ievietota un publicēta informācija par projekta gaitu latviešu un krievu valodā. Balstoties uz projektā pieteiktajiem nodarbību tematiem, tika izstrādāti 12 nodarbību mācību plāni un apmācības materiāli nodarbībām. Projekta īstenošanas laikā novadītas 12 nodarbības latviešu valodā un 12 nodarbības krievu valodā. Katrā grupā bija 10 bērni. Eksperts no Sociālās Alternatīvas institūta izstrādāja 2 veida aptauju anketas, lai novērtētu apmācību programmas nepieciešamību, kvalitāti un efektivitāti. Metodiskie materiāli skolotājiem un sociālajiem pedagogiem tika izveidoti kā palīgmateriāls pedagogiem, bāriņtiesām, NVO, sociālajiem pedagogiem un citiem interesentiem, kuri strādā ar ģimenēm, kurās viens no vecākiem, vai abi vecāki nedzīvo ar saviem bērniem Latvijā. Projekta īstenošanas laikā tika īstenoti 4 informatīvi pasākumi par projektu un tā gaitu. Par projektu, projekta noslēgumā izstrādāta video filma "Zinu! Protu! Varu!".

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/PP/1/MIC/115
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 13.09.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Nodibinājums "Eco partners"
Статус получателя софинансирования: cits
Название партнёра получателя софинансирования: Biedrība "Sociālās Alternatīvas Institūts"
Регион(ы) осуществления проекта: Rīgas reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 12
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 22195.09 EUR / 15 598.80 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 18976.79 EUR / 13 336.96 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 998.78 EUR / 701.95 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 2219.52 EUR / 1 559.89 LVL;
Юридическии адрес: Jeruzalemes iela 2/4-25, Rīga, LV-1010
Номер тел.: 29259247
Е-почта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org