Sākums

eez-2009  grafiskais elements


Apmācību programma „Zinu! Protu! Varu! Iemaņas veiksmīgai saskarsmei” - inovatīvs sociālais pakalpojums ģimenēm ar bērniem, kurās vismaz kāds no vecākiem atrodas ārzemēs

Kompaktais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu sociālo pakalpojumu ģimenēm ar bērniem, kurās vismaz viens no vecākiem atrodas ārzemēs. Inovatīvās pieejas pamatā ir ideja apvienot bērnus un vecākus, kuri dzīvo ārzemēs, kopīgās nodarbībās, izmantojot digitālos saziņas līdzekļus. Projekta ietvaros tiks izstrādāta apmācību programma “Zinu! Protu! Varu! Iemaņas veiksmīgai saskarsmei” un izveidota vietne sociālajā tīklā facebook.com, kurā katra ģimene veidos savu dienasgrāmatu. Projekta mērķa grupa ir bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem, jo šajā vecumā ir svarīgi pilnveidot to saskarsmes iemaņas. Izstrādāto programmu plānots aprobēt 12 nodarbībās krievu un 12 latviešu valodu grupās Rīgas Kurzemes un Ziemeļu rajonu bērniem, kuriem vecāki atrodas ārzemēs. Pēc aprobācijas apmācību programmu un izstrādāto metodiku novērtēs eksperts, tā tiks publicēta un ar to tiks iepazīstināti sociālie pedagogi, skolotāji, NVO, valsts un pašvaldību institūcijas. Tiks nodrošināta publicitāte par projekta mērķi, norisi, EEZ projektu programmu.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija sniegt ieguldījumu sociālā sektora aktivitātēs: inovatīvu sociālo pakalpojumu ieviešana, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija sabiedrībā. Projekta mērķis bija izstrādāt apmācību programmu “Zinu! Protu! Varu! Iemaņas veiksmīgai saskarsmei” - inovatīvu sociālo pakalpojumu ģimenēm ar bērniem, kurās viens vai abi vecāki atrodas ārzemēs, lai samazinātu viņu sociālās atstumtības risku un veicinātu viņu integrāciju sabiedrībā.
Inovatīvās pieejas pamatā bija ideja apvienot bērnus Latvijā un vecākus, kuri dzīvo ārzemēs, kopīgās nodarbībās, izmantojot digitālos saziņas līdzekļus. Mērķis tika sasniegts, izstrādājot apmācību programmu kopīgām nodarbībām “Zinu! Protu! Varu! Iemaņas veiksmīgai saskarsmei”; kā arī izveidojot projekta mājas lapā speciālu sadaļu “Ģimenes dienasgrāmatas”, kurās bija publicēti bērnu un vecāku kopā izpildītie uzdevumi. Šī mājas lapas sadaļa kalpoja kā virtuāla telpa ģimenes komunikatīvai darbībai.
Projekta īstenošanas periods bija no 01.09.2014. - 31.08.2014.
Projekta īstenošanas vieta: Rīga
Projekta īstenošanas laikā tika sasniegti šādi rezultāti: Tika izstrādāts projekta vizuālais tēls, kurš tiks izmantots visos informatīvos un prezentēšanas materiālos. Izgatavots informatīvs buklets 200 eksemplāros. Projekta īstenošanas laikā tika nodrošinātas 53 konsultāciju stundas bērnu vecākiem un aizbildņiem. Tika izstrādāta projekta mājas lapa, kurā tika ievietota un publicēta informācija par projekta gaitu latviešu un krievu valodā. Balstoties uz projektā pieteiktajiem nodarbību tematiem, tika izstrādāti 12 nodarbību mācību plāni un apmācības materiāli nodarbībām. Projekta īstenošanas laikā novadītas 12 nodarbības latviešu valodā un 12 nodarbības krievu valodā. Katrā grupā bija 10 bērni. Eksperts no Sociālās Alternatīvas institūta izstrādāja 2 veida aptauju anketas, lai novērtētu apmācību programmas nepieciešamību, kvalitāti un efektivitāti. Metodiskie materiāli skolotājiem un sociālajiem pedagogiem tika izveidoti kā palīgmateriāls pedagogiem, bāriņtiesām, NVO, sociālajiem pedagogiem un citiem interesentiem, kuri strādā ar ģimenēm, kurās viens no vecākiem, vai abi vecāki nedzīvo ar saviem bērniem Latvijā. Projekta īstenošanas laikā tika īstenoti 4 informatīvi pasākumi par projektu un tā gaitu. Par projektu, projekta noslēgumā izstrādāta video filma "Zinu! Protu! Varu!".

Detalizēta informācija

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MIC/115
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 13.09.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums "Eco partners"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: cits
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība "Sociālās Alternatīvas Institūts"
Projekta īstenošanas reģions(i): Rīgas reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 22195.09 EUR / 15 598.80 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 18976.79 EUR / 13 336.96 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 998.78 EUR / 701.95 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2219.52 EUR / 1 559.89 LVL;
Juridiskā adrese: Jeruzalemes iela 2/4-25, Rīga, LV-1010
Tālr. nr.: 29259247
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

Projektā sagatavotie materiāli