eez-2009  grafiskais elements


Radi radoši

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir veicināt Salaspils novada daudzbērnu ģimeņu un pārējo Salaspils novada bērnu labklājību, izveidojot un aprobējot interešu izglītības programmas tehniskajā jaunradē bērnu radošās domāšanas un tehnisko spēju attīstīšanai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai netālu no mājām.
Projekta tiešā mērķa grupa ir daudzbērnu ģimeņu bērni, sociālās atstumtības riskam pakļautie bērni (tai skaitā no mazturīgajām ģimenēm un bērni ar īpašām vajadzībām), kā arī pārējie Salaspils novada bērni.
Projekts tiks īstenots Salaspilī, Salaspils novadā laikā no 2013. gada augusta līdz 2014. gada jūnijam.
Projekta ietvaros tiks realizētas šādas aktivitātes:
1. Projekta administrēšana;
2. Telpu iekārtošana un inventāra iegāde;
3. Lego pulciņa pilotprojekta īstenošana;
4. Lidmodelisma pulciņa pilotprojekta īstenošana;
5. Pilotprojektu rezultātu analīze un interešu izglītības programmu izstrāde un akreditēšana;
6. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
Projektā plānots sasniegt šādus saturiskos projekta rezultātus:
1. Iepirkti lego un lidmodelisma pulciņu norisei nepieciešamie materiāli.
2. Lego pulciņa un lidmodelisma pulciņa vadītāju asistenti saņēmuši kursu "Pedagoģiskās darbības pamati" sertifikātu.
3. Iesaistītie bērni apguvuši iesācēju iemaņas konstruēšanā ar lego konstruktoriem un iemaņas lidmodeļu būvēšanā.
4. Pulciņu vadītāja asistenti ieguvuši 3 mēnešu darba pieredzi, lai pēc projekta beigām varētu pastāvīgi sākt vadīt pulciņu, nodrošinot tehniskās jaunrades attīstību Salaspilī.
5. Pulciņu bērni apmeklējuši AHHAA centru Tartu.
6. Izstrādātās interešu izglītības programmas gatavas tālākai realizācijai.

Projekta rezultāti: Projekta īstenošanas laikā ir sasniegts projekta mērķis – Salaspils novada daudzbērnu ģimeņu un pārējo Salaspils novada bērnu labklājība ir augusi, jo projekta laikā 62 Salaspils bērni un jaunieši bez maksas ir iesaistījušies divu tehniskās jaunrades pulciņu darbībā – lego pulciņu ir uzsākuši apmeklēt 32 bērni vecumā no 4 līdz 14 gadiem, savukārt lidmodelisma pulciņu ir uzsākuši un turpina apmeklēt 30 bērni vecumā no 10 līdz 18 gadiem. Dalība pulciņu nodarbībās ir veicinājusi bērnu radošās domāšanas un tehnisko spēju attīstību, ko pierāda projekta laikā bērnu uzrādītie sasniegumi – dalība Latvijas lego robotikas sacensībās ar pašu gatavotiem robotiem, un dalība Latvijas līmeņa lidmodelistu sacensībās ar pašu gatavotiem brīvi lidojošiem lidmodeļiem. Projektā izveidoto pulciņu apmeklēšana ir nodrošinājusi bērniem kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu netālu no viņu mājām.
Šī projekta īstenošanai ir liela nozīme tehniskās jaunrades kustības uzsākšanai Salaspils novadā – projekta laikā nodibinātie lego un lidmodelisma pulciņi īpaši iekārtotajās telpās - „Radošajā mājā” Rīgas ielā 36, Salaspilī, turpina darboties arī pēc projekta beigām. Projekta labie rezultāti un lielā bērnu un vecāku atsaucība ir rosinājusi projekta īstenotāju sadarbībā ar projekta partneri tuvākajā laikā uzsākt vēl divu pulciņu darbību - robotikas pulciņa un elektronikas pulciņa darbību. Uzsākto tehniskās jaunrades kustību tuvāko gadu laikā ir plānots turpināt un paplašināt.
Projekta rezultātā uzsāktā tehniskās jaunrades kustība un tās paplašināšanās ietekmē Salaspils novada ģimeņu labklājību gan šobrīd, gan ilgtermiņā, jo paredzams, ka pēc darbošanās projekta rezultātā izveidotajos tehniskās jaunrades pulciņos, bērni būs labāk sagatavoti dabas un inženierzinātņu apgūšanai, kas ir un būs mūsu valsts un arī nākotnes sabiedrības (šodienas bērnu) labklājības pamats.
Konkrētais projekts ir devis tiešu ieguldījumu gan mērķa grupas labklājības veicināšanā (kā pamatots iepriekš), gan sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācijai sabiedrībā, jo projektā izveidoto tehniskās jaunrades pulciņu nodarbības ir pieejamas bez maksas uz vietas Salaspilī un tās ir iespējams apmeklēt visiem novada bērniem un jauniešiem neatkarīgi no viņu sociālā stāvokļa. Vēl vairāk – projekta laikā tika izstrādāti pulciņu dalībnieku uzņemšanas noteikumi, kas dalībai pulciņos paredz priekšrocības tieši mērķa grupas pārstāvjiem – bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, daudzbērnu ģimeņu bērniem un bērniem ar invaliditāti, kuri dalībai pulciņos tiek uzņemti ar pirmo prioritāti.
Projekta aktivitātes īstenotas pilnībā un rezultāti saniegti atbilstoši plānotajam:
1)Iegādāts inventārs – 201 gabali, t.sk. 150 dažādi instrumenti, lego komplekti un grāmata par projekta līdzekļiem un 51 vienība mēbeles, datortehnika un iekārtas telpu iekārtošanai un aprīkošanai par projekta partnera līdzekļiem. Iegādāti izejmateriāli diviem 5 mēnešu pilotprojektiem.2 pulciņu pasniedzēji apmeklējuši 72 stundu kursus un saņēmuši kursu "pedagoģiskās darbības pamati" sertifikātus.
2)Piecu mēnešu garumā kopā 205 stundu apjomā īstenots lego pulciņš, kurā iesaistīti 32 bērni, pulciņa vadītājs, 2 pulciņa vadītāja asistenti un 2 viespasniedzēji. Nodrošināta dalība 1 robotikas sacensībās Rīgā.
3) Piecu mēnešu garumā kopā 168 stundu garumā īstenots lidmodelisma pulciņš, kurā iesaistīti 30 bērni, pulciņa vadītājs un 2 pulciņa vadītāja asistenti. Nodrošināta dalība 3 lidmodelistu sacensībās, no kurām 2 – Latvijas līmeņa lidmodelisma sacensības.
4) Izstrādātas un akreditētas 2 interešu izglītības programmas: Lego pulciņa interešu izglītības programma un Limodelisma interešu izglītības programma
5) nodrošināt projekta publicitāte:
- 5 publikācijas www.salaspils.lv un laikrakstā „Salaspils Vēstis”, kā arī 1 publikācija portālā www.delfi .lv
- Izveidota 1 projekta mājas lapa www.draugiemlv/radi.radosi
- Organizēts 1 lidmodelisma pulciņa reklamēšanas pasākums skolā, klātienē, demonstrējot lidmodeļus un stāstot bērniem par iespējām piedalīties projektā.
- Informācija par projekta aktivitātēm un iespēju iesaistītes pulciņu darbībā izplatīta nevis 500 papīra skrejlapu veidā, kā sākotnēji plānots, bet izsūtīta pa e-pastu projekta mērķa grupu pārstāvošo biedrību biedriem (daudzbērnu ģimeņu biedrībai, 2 Salaspils invalīdu biedrībām), kā arī izlikta pie informācijas dēļiem vietās, kur koncentrējas un uzturas projekta mērķa grupas - Salaspils sociālajā centrā, abās Salaspils vidusskolās, kultūras namos un pirmsskolas izglītības iestādēs. Aplēsts, ka informācija šādā ceļā varētu būt sasniegusi vismaz 500 vai vairāk iespējamos interesentus.
- projekta atklāšanas pasākumā piedalījušies 55 reģistrēti dalībnieki ,
- projekta noslēguma pasākumā piedalījās 52 reģistrētie dalībnieki.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MIC/018
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 30.08.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Salaspils daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala""
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Salaspils novada dome
Projekta īstenošanas vieta(s): Salaspils
Projekta īstenošanas reģions(i): Rīgas reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 11
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 19920.21 EUR / 14 000.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 17031.78 EUR / 11 970.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 896.41 EUR / 630.00 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 1992.02 EUR / 1 400.00 LVL;
Juridiskā adrese: Skolas iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121
Tālr. nr.: 26532654
Fakss: -
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Mājas lapa: -

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org