Home > Sources of funding > EEA Financial Mechanism 2009-2014 > NGO Activity Support Measure (2009-2014) > Saistošie dokumenti (Ministru kabineta noteikumi E[..]

eez-2009  grafiskais elements


Saistošie dokumenti (Ministru kabineta noteikumi EEZ FI "NVO darbības atbalsta programma")

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Ministru kabineta noteikumi

2012.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.696 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "NVO fonds" īstenošanas kārtība".

2012.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.698 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma" atklāta konkursa nolikums".

atpakaļ uz "saistošie dokumenti"

***

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org