eez-2009  grafiskais elements


Saistošie dokumenti - Atskaišu veidlapas (EEZ FI "NVO darbības atbalsta programma")

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma"
Atskaišu veidlapas

docPārskats par projekta attiecināmajās izmaksās iekļaujamām PVN summām

docPVN pārskats

pdfPārskata saturiskās atskaites metodiskais materiāls

docMetodiskais materiāls noslēguma pārskata saturiskās atskaites aizpildīšanai (01.2014.)

docProjekta pārskata veidlapa

docNoslēguma pārskata veidlapa

pdfMetodiskais materiāls finanšu atskaites un izmaksu attaisnojošo dokumentu noformēšanā (01.2014.)

xlsDarba laika uzskaites veidlapa (1.pielikums)

xlsDarba algas un izmaksas aprēķins (2.pielikums)

xlsMaršruta lapa (3.pielikums)

xlsDarba laika uzskaites tabula (4.pielikums) (01.2014.)

xlsFinanšu atskaites aizpildīšanas paraugs

xlsFinanšu atskaites veidlapa (aizpildīšanai)

atpakaļ uz "saistošie dokumenti"

***

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org