Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > Info > Kampaņas "Naidam Nē" fotogalerija

eez-2009  grafiskais elements


Kampaņas "Naidam Nē" fotogalerija

Sabiedrības integrācijas fonda darbinieki nacionālās kampaņas naidam Nē atklāšanas dienā (2013.gada 11.septembrī)

Sabiedrības integrācijas fonda darbinieki atbalsta kampaņu "Naidam Nē" (2013.gada 11.septembris) Sabiedrības integrācijas fonda darbinieki atbalsta kampaņu "Naidam Nē" (2013.gada 11.septembris) IMG 3903  Sabiedrības integrācijas fonda darbinieki atbalsta kampaņu "Naidam Nē" (2013.gada 11.septembris) Sabiedrības integrācijas fonda darbinieki atbalsta kampaņu "Naidam Nē" (2013.gada 11.septembris)

Konferences Gender and Minorities Mainstreaming (28.-29.novembris) dalībnieki atbalsta kustību Naidam Nē!

No Hate Speech movement galerija No Hate Speech movement galerija No Hate Speech movement galerija No Hate Speech movement galerija No Hate Speech movement galerija
No Hate Speech movement galerija No Hate Speech movement galerija No Hate Speech movement galerija No Hate Speech movement galerija No Hate Speech movement galerija
No Hate Speech movement galerija No Hate Speech movement galerija

 Nacionālās jaunatnes politikas foruma "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) jauniešu fotorgrāfijas

Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris)
Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris)
Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris)
Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris)
Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris)
Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris)
Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris)
Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris)

Baltijas Reģionālais fonda  jauniešu apmaiņas projekta "My LIFE My WAY”! dalībnieki atbalsta kustību Naidam Nē!

"My LIFE My WAY”! "My LIFE My WAY”! "My LIFE My WAY”! "My LIFE My WAY”! "My LIFE My WAY”!
"My LIFE My WAY”! "My LIFE My WAY”! Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris)
Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris) Jaunatnes politikas forums "Ievirzi Latviju" (2013.g. 7.-8.novembris)
"My LIFE My WAY”! "My LIFE My WAY”! "My LIFE My WAY”! "My LIFE My WAY”! "My LIFE My WAY”!

 

Kustība pret naida runu ir kampaņa pret jebkāda veida naida runu internetā ( online), īpaši to, kuras visvairāk skar jauniešus. Kampaņa iestājas par līdztiesību, cieņpilnām attiecībām, cilvēktiesībām un dažādību. Kampaņa ir pret naida runu, rasismu, un diskriminācijas izpausmēm internetā ( online)

"Naida runa, pēc Eiropas Padomes definīcijas aptver visas komunikācijas formas, kas izplata, rosina, veicina vai attaisno rasu naidu, ksenofobiju, Anti-semītismu vai citas naida formas, kas balstītas uz neiecietību, tai skaitā: izteikti agresīvo nacionālismu un etnocentrismu, diskrimināciju pret minoritātēm, imigrantiem un naidīgumu pret jauniešiem imigrantiem".

Eiropas Ekonomikas zonas donorvalstis cieši sadarbojas ar Eiropas Padomi un tās iniciēto Kustību pret naida runu Eiropā

Latvija tāpat kā citas Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finašu instrumenta saņēmējvalstis ir apņēmušās piedalīties kampaņā pret naida runu.

Sabiedrības integrācijas fonds kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta " NVO fonds" apsaimniekotājs ir koordinējošā institūcija, saistībā ar Naidas runas mazināšanu attiecībā uz "NVO fonds" programmas un projektu līmeni.

Izglītības un zinātnes ministrija ir Eiropas Padomes kampaņas nacionālais koordinators Latvijā.