eez-2009  grafiskais elements


2-й конкурс "Программа проектов НГО" (2009-2014)

Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)
Поиск проектов
Конкурс обявлен: 27.09.2013.
Срок подачи заявок: 02.12.2013.
Финансирование: EUR 2 171 652

Фонд интеграции общества объявляет второй открытый конкурс проектов в рамках подпрограммы «Фонд НГО» финансового инструмента Европейской экономической зоны с 2009 по 2014 год.

Цель программы

Цель программы «Фонд НГО» содействовать развитию гражданского общества в Латвии и укреплять поддержку социальной справедливости, демократии и долгосрочного развития. Программа финансируется совместно финансовым инструментом Европейской экономической зоны и государственным бюджетом Латвии. Получатель софинансирование в размере как минимум 10% от общих расходов, относимых к проекту.

Доступное софинансирование программы

Доступное по подпрограмме «Программа проектов негосударственных организаций» софинансирование программы во втором конкурсе составляет 2 171 652 EUR (253 829 EUR на микропроекты и 1 917 823 EUR на меццо — и макропроекты). Доступное для проектов по поддержке создания двустороннего сотрудничества софинансирование в рамках меццо — и макропроектов 56 953 EUR.

Срок подачи заявок на проекты

Срок подачи заявок на проекты:

  • для меццо — и макропроектов 2 декабря 2013 года до 18:00;
  • для микропроектов 23 января 2014 года до 17:00.

Заявку на проект можно подать:

  • заполнив бланк заявки онлайн в системе электронного управления на сайте Фонда интеграции общества www.sif.lv, подписав предварительно соответствующее соглашение с Фондом интеграции общества;
  • лично или по почте: Sabiedrības integrācijas fonds, Brīvības iela 40-39 (6.stāvs), Rīga, LV- 1050;
  • в форме электронного документа по электронной почте: (для микропроектов) и (для меццо — и макропроектов).

информативные семинары

В период с 14 октября по 1 ноября 2013 года будут проводиться информативные семинары о подготовке заявок на проекты как в Риге, так и в регионах. Подробная информация о месте и времени их проведения будет доступна на сайте Фонда www.sif.lv.

Вопросы по поводу подготовки заявок на проекты

Вопросы по поводу подготовки заявок на проекты можно посылать на электронный адрес не позднее чем за три рабочих дня до окончания срока подачи заявок на проекты.

информация, необходимая для составления заявки на проект

Правила Кабинета министров, определяющие положение об отрытом конкурсе заявок на проекты в рамках подпрограммы, бланк заявки и бюджета, методические указания по заполнению бланков и другая информация, необходимая для составления заявки на проект, доступная на сайте Фонда интеграции общества www.sif.lv в разделе Projektu konkursi или в офисе Фонда в Риге, на ул. Бривибас 40-39.

Программу финансируют финансовый инструмент ЕЭЗ и Латвийское государство.

SIF EEA Curve

| www.eeagrants.org | www.eeagrants.lv | www.sif.lv |

2012.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.697 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju projektu programma" atklāta konkursa nolikums" (turpmāk – MK noteikumi Nr.697), t.sk., vērtēšanas kritēriji

Mecoprojektiem un makroprojektiem:

1. docMK noteikumu Nr. 697 1.pielikums - mecoprojekta un makroprojekta iesnieguma veidlapas I daļa (jāaizpilda)

2. docSIF Metodiskie norādījumi projekta iesnieguma mecoprojekta un makroprojekta veidlapas aizpildīšanai (PDF);

3.doc Letter of intent (paraugs)

Mikroprojektiem:

1. docMK noteikumu Nr. 697 2.pielikums – mikroprojekta iesnieguma veidlapa (jāaizpilda);

2. xlsprojekta budžets (excel);

3. docSIF Metodiskie norādījumi projekta iesnieguma mikroprojekta veidlapas aizpildīšanai (PDF);

4. xlsprojekta budžeta paraugs (excel)

 

Informatīvie semināri par projekta iesniegumu sagatavošanu notiks Latvijas reģionos un Rīgā laika posmā līdz 2013.gada 1.novembrim.

Lūdzam iepriekš pieteikties semināriem pa tālruni 67281752 vai e-pastu . Dalība semināros ir bez maksas.

Semināru norises laiks un vieta:

16.oktobris - Valmiera

Norises vieta: Viesnīca Wolmar (no plkst. 11.00-15.00)
Tērbatas iela 16a, Valmiera
| pdfsemināra darba kārtība |

18.oktobris - Daugavpils

Norises vieta: Daugavpils novada domes Tautas izglītības un kultūras centrs (1.stāvā) (no plkst. 13.00-17.00)
Dobeles iela 30, Daugavpils
| pdfsemināra darba kārtība |

21.oktobris - Liepāja

Norises vieta: Liepājas pilsētas pašvaldības zāle (no plkst. 13.00-17.00)
Rožu iela 6, 2.stāvs, Liepāja
| pdfsemināra darba kārtība |

23.oktobris - Jēkabpils

Norises vieta: Krustpils novada domes konferenču zāle (no plkst. 11.00-15.00)
Rīgas iela 150a, Jēkabpils
| pdfsemināra darba kārtība |

29. vai 30. oktobris - Rīga (vieta tiks precizēta)

 

 

Проекты: 42 (Прерванные: 2)


Страницы:

Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Nodibinājums "Valmieras novada fonds"Brīvprātīgais darbs – tavs veiksmes pakāpiens
2.Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS""Universālais dizains nākotnei
3.Biedrība "Latvijas Diabēta federācija"Latvijas Diabēta federācijas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība
4.Biedrība "Mēs saviem bērniem"Sociālo pakalpojumu nodrošināšana un integrāciju veicinošas vides izveide bērniem un jauniešiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem Madonas reģionā
5.Biedrība "ERFOLG"Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā
6.Biedrība "Bāreņu biedrība "Saules bērni""Starpkultūru dialogs sabiedrības integrācijai
7.Biedrība "GM Integration"Cīņu māksla kā fizioterapija
8.Nodibinājums "Fonds-Jūrmala cilvēkam"Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās
9.Biedrība "Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA""Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā
10.Nodibinājums "Latgales Reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles”"Piepildīsim kopā sapni par saticīgu ģimeni
11.Nodibinājums "Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs"Vecāku prasmju aprūpēt un audzināt bērnu novērtēšanas un attīstīšanas motivācijas programmas izstrāde un ieviešana
12.Nodibinājums "Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds"Nāc un dari, jo Tu vari!
13.Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele""Atbildīgs, izglītots, iesaistīts"
14.Nodibinājums "Fonds sabiedrībai"Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu
15.Biedrība "Izglītības attīstības centrs"Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss
16.Biedrība "JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS"Aicināts dzīvē!
17.Biedrība "Lauku partnerība Sēlija"Aiz apvāršņa
18.Biedrība "Baltā māja"Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā
19.Biedrība "Latvijas Audžuģimeņu biedrība"Ģimeniska aprūpe - drošais pamats bērna attīstībai
20.Biedrība "Patvērums "Drošā māja""Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai
21.Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrība"Radošais izaicinājums
22.Biedrība "Attīstības centrs ģimenei"DROŠĪBĀ – inovatīvas kopienu programmas aktuālu vardarbības veidu izskaušanai
23.Biedrība "Biedrība kristīgai paaudžu kopībai "Tilts""STIPRA ĢIMENE – VEIKSMES ATSLĒGA NĀKOTNEI
24.Biedrība "SAULES STARS AV"Palīdzi man izdarīt pašam, nevis izdari manā vietā
25.Nodibinājums "Ilgtspējīgas attīstības fonds"Dzīves prasmju un veselības veicināšanas skolas ”Vinnija Pūka skola” izveide mazajiem pacientiem un viņu vecākiem, lai nodrošinātu hroniski slimo pacientu sociālās integrācijas un dzīves kvalitātes uzlabošanu
26.Biedrība "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs"Muzikālā pietura bērnu un jauniešu sociālās atstumtības mazināšanai Jelgavas Vecpilsētā
27.Biedrība „Zariņš & Lejnieks”Atbalsta pasākumu kompleksa izveide un ieviešana Jelgavas novada un Ozolnieku novada bērniem
28.Nodibinājums „Āraišu ezerpils fonds”Innovatīva alternatīvo sociālo pakalpojumu iniciatīva Amatas novada kultūrvidē
29.Nodibinājums „dzivniekupolicija.lv”Kopā mēs varam vairāk!
30.Biedrība "Rumula"Multifunkcionāla atbalsta centra izveide Priekules novada bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai
31.Biedrība "Latvijas gruzīnu biedrība "SAMŠOBLO""Latviešu-gruzīnu starpkultūru dialogs – sirdīm un prātiem
32.Biedrība "Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība "Intelekta parks""Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integrēta apguve mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem „Būsim pazīstam: Latvijas kultūras kanons”
33.Biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs”Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi
34.Biedrība „ERFOLG”Iedvesmo paaudzi
35.Biedrība "Sukrums"Mācāmies būt par sava amata meistariem
36.Biedrība "Integrācijas Inkubators"Atstumtības riska mazināšana personām ar demenci
37.Biedrība "Agrīnās iejaukšanās Latvijā attīstības biedrība"Ģimenes asistentu pakalpojuma attīstīšana Lielvārdes novadā
38.Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība"Vienība ir mūsu spēks
39.Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"Es esmu, es varu
40.BIEDRĪBA "Meirānieši"Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai jauniešiem Lubānas novadā
Страницы: