Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Ilgtspējīgas vides nodrošināšana psihosociālās reh[..]

eez-2009  grafiskais elements


Ilgtspējīgas vides nodrošināšana psihosociālās rehabilitācijas onkoloģiskajiem pacientiem ieviešanai Latvijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Ilgtspējīgas vides nodrošināšana psihosociālās rehabilitācijas onkoloģiskajiem pacientiem ieviešanai Latvijā mērķis ir panākt, lai cilvēki pēc vēža saņem rehabilitāciju kā neatņemamu onkoloģiskās un sociālās aprūpes sastāvdaļu, veicinot viņu atgriešanos pilnvērtīgā sociālā un ekonomiskā dzīvē, mazinot sociālo atstumtību. Tiešā mērķa grupa- personas ar invaliditāti (pacienti), tuvinieki; netiešā- lēmumpieņēmēji, speciālisti, sabiedrība kopumā. Projekts tiks īstenots visā Latvijā. Tiks veicināta psihosociālās rehabilitācijas leģitimitāte un finanšu piesaiste; nodrošināta personāla atlase un apmācība sadarbībā ar „Montebello” centru; panākta pakalpojuma nepārtrauktība (6 nometnes, 150 pacienti). Rezultāts: sagatavota likumdošana rehabilitācijas nodrošināšanai; piesaistīts valsts un pašvaldību finansējums rehabilitācijas nodrošināšanai; apmācīti 20 rehabilitācijas centra darbinieki, vadoties pēc Norvēģijas „Montebello” centra pieredzes, nodrošināta psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieejamība un pēctecība, kad pakalpojumu var saņemt cilvēki, kam tas nepieciešams.

Projekta rezultāti: Ilgtspējīgas vides nodrošināšana psihosociālās rehabilitācijas onkoloģiskajiem pacientiem ieviešanai Latvijā mērķis ir panākt, lai cilvēki pēc vēža saņem rehabilitāciju kā neatņemamu onkoloģiskās un sociālās aprūpes sastāvdaļu, veicinot viņu atgriešanos pilnvērtīgā sociālā un ekonomiskā dzīvē, mazinot sociālo atstumtību. Projekts tika īstenots visā Latvijā. Tika sagatavoti grozījumi 3 likumos ar mērķi veicināt psihosociālās rehabilitācijas kā sociāla pakalpojuma ieviešanu un finansējuma nodrošināšanu šī pakalpojuma īstenošanai; nodrošināta personāla atlase un apmācība sadarbībā ar donoru partneri „Montebello” centru (10 speciālisti, 9 brīvprātīgie, 3 dienu apmācības); panākta pakalpojuma nepārtrauktība. Rezultāts:

1) sagatavota likumdošana (izmaiņas 3 likumos "Invaliditātes likums", "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums", "Par pašvaldībām") - iedibināts termins psihosociālās rehabilitācija; ar 01/2017. tiks izveidots jauns sociālais pakalpojums (piesaistīts valsts un pašvaldību finansējums rehabilitācijas nodrošināšanai); diskusijās un darba grupās par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma izveidi iesaistītas 20/20 profesionāļu un pacientu biedrības, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu, Sociālo un darba lietu komisijas, LM un VM, izveidots 50 atbalstošo profesionāļu saraksts, notikusi profesionāļu diskusija (92 dalībnieki), sagatavota semināru programma ģimenes ārstiem un novadīti 5 semināri (115 dalībnieki);

2) sagatavoti vairāki dokumenti psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma ilgtspējas nodrošināšanai: Psihosociālās rehabilitācijas programmas detalizēta metodika, Psihosociālās rehabilitācijas programmas kvalitātes kontroles metodika, Pētījums "Onkoloģisko pacientu atgriešanās darba un sociālajā dzīvē"; izveidota Onkoloģisko pacientu psihosociālās rehabilitācijas detalizēta elektroniskās pieteikšanās/datu apstrādes platforma, kas tiks lietota sociālā pakalpojuma nodrošināšanai;

3) apmācīti 19 rehabilitācijas centra darbinieki, izmantojot Norvēģijas „Montebello” centra pieredzi, organizēta pārnozaru konference "Onkoloģija 21.gadsimtā: mācoties saizdzīvot" (72 dalībnieki, 15 lektori, t.sk. no Montebello centra Norvēģijā);

4) nodrošināta psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieejamība un pēctecība, kad pakalpojumu var saņemt cilvēki, kam tas nepieciešams (6 nometnes "Spēka avots", 108 dalībnieki), īstenoti mērķa grupas un sabiedrības informēšanas pasākumi: organizētas 6 Interneta tiešsaistes par aktuāliem psihosociālās rehabilitācijas ilgtspējas jautājumiem: "Vēzis - kā sadzīvot ar diagnozi? ", "Psihosociālās rehabilitācijas nometnes", "Krūts vēža profilakse un agrīna diagnostika - mīts vai īstenība", "4.februāris - Pasaules Pretvēža diena", "Fizioterapijas nozīme audzēja ārstēšanā", "Imunoloģijas un onkoloģija", sagatavoti 3 biedrības aktivitātes popularizējoši video sižeti.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MAC/013
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 28.11.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks""
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Montebello centrs
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzeme,Latgale,Vidzeme,Rīga,Visa Latvija,Zemgale
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 24
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 98295.59 EUR / 69 082.53 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 84042.73 EUR / 59 065.57 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4423.30 EUR / 3 108.71 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 9829.56 EUR / 6 908.25 LVL;
Juridiskā adrese: Liepu aleja 11, Babīte, Babītes novads, LV-2101
Tālr. nr.: 26328286
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.dzivibaskoks.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org