Sākums

eez-2009  grafiskais elements


Salutoģenēze – nozīmīga sociālā atbalsta un iekļaušanās sabiedrībā metode bērniem un jauniešiem ar invaliditāti

Kompaktais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis ir, izmantojot jaunas progresīvas metodes, veicināt labvēlīgus apstākļus sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu ar invaliditāti un viņu ģimeņu veiksmīgai sociālai iekļaušanai sabiedrībā, mazinot invaliditātes izraisītās veselības un sociālās sekas, kā arī veicināt sabiedrības un noteiktu mērķa grupu kopējo izpratni par bērnu un jauniešu ar invaliditāti tiesībām un iespējām dažādās dzīves jomās un paaugstināt mediju izpratni par to lomu sabiedrības kopējās izpratnes par invaliditāti maiņas procesā.
Mērķa grupa ir sociālās atstumtības riskam pakļautie jaunieši ar invaliditāti (130), viņu ģimenes locekļi un atbalsta personas(150); 200 pašvaldību un sociālie darbinieki; 200 ģimenes ārsti; 40 masu mediju pārstāvji; 10 NVO pārstāvji un plaša sabiedrība kopumā. Visas šīs grupas kopā sadarbojoties veidos salutoģenēzisku atbalsta sistēmu jauniešu ar invaliditāti spēju un iespēju attīstībai un dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Mērķi tiks sasniegts visā Latvijā īstenojot: nacionālā līmeņa pētījumu par salutoģenēzes pieejas efektivitāti un labas prakses piemēriem saistībā ar bērnu un jauniešu invaliditāti/prognozējamo invaliditāti un veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā; reģionālās apmācības/radošos seminārus bērniem un jauniešiem un viņu vecākiem, citiem ģimenes locekļiem un sociālā atbalsta tīkla locekļiem par salutoģenēzes metodes efektivitāti un nozīmību integrācijas un aktīvas līdzdalības veicināšanā; sabiedrības informācijas kampaņu par salutoģenēzi kā metodi bērnu un jauniešu ar invaliditāti sociālam atbalstam un iespējām dzīvot sabiedriski pilnvērtīgu dzīvi.
• Projekta rezultātā tiks izdota Ieteikumu un labās prakses piemēru grāmata (200 eks) NVO, pašvaldībām, ģimenes ārstiem, medijiem utt. ;
• īstenoti 2 semināri par stratēģijām un veidiem kā pielietot salutoģenēzes metodi darbā ar ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti,
• 20 reģionālās komandas, 50 ģimenes un 30 jaunieši apmācītas pielietot salutoģenēzes metodi ikdienā;
• īstenota inovatīva, dažādas sabiedrības grupas uzrunājoša, sabiedrības informācijas kampaņa par salutoģenēzi kā nozīmīgu metodi bērnu un jauniešu ar invaliditāti sociālam atbalstam un iespējām iekļauties sabiedrībā dažādās dzīves jomās.

Projekta rezultāti: Projekta īstenošanas viet: Rīga, Cēsis, Liepāja
Ir sasniegti šādi rezultāti: Īstenots pirmais nacionālā līmeņa pētījums par salutoģenēzes pieejas nepieciešamību un iespējamo efektivitāti. Identificēti un aprakstīti 25 labas prakses piemēri saistībā ar bērnu un jauniešu ar invaliditāti / prognozējamo invaliditāti aktīvu un veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā dažādās dzīves jomās. Pētījuma metodoloģija un pētījuma intervijās un fokusa grupu diskusijās pielietojamie instrumenti. Apkopotas 1200 respondentu atbildes no kurām pētījuma datu apstrādē iekļautas 133 anketas. Noorganizētas 4 fokusa grupas. Sagatavota drukāšanai un nodrukātas 200 Ieteikumu un labās prakses piemēru grāmata nevalstiskajām organizācijām, kas atbalsta sociālam riskam pakļautās grupas, pašvaldībām utt. Pētījuma rezultāti publicēti portālā www.sveiksunvesels.lv - http://www.sveiksunvesels.lv/lv/jaunumi/publicets-projekta-salutoGenEze-petijuma-zinojums. Noorganizēta 1 apmācību plānošanas sanāksme. Kopā ar partneriem no NOR tika izstrādātas 2 semināra programmas. Izstrādāti semināra dalībnieku atlases kritēriji. Potenciālie semināra dalībnieki tika informēti par 2 semināriem un veikta reģionālo komandu dalībnieku atlase pēc iesūtītajiem pieteikumiem. Izstrādātās semināru programmas pielāgotas semināra dalībnieku vajadzībām. Nodrošināta 2 semināru loģistika. Pilnībā sagatavotas 2 apmācību epizodes. Noorganizētas 2 apmācības. Noorganizēta un novadīta sabiedrības informēšanas darba grupas sēde ar norvēģu eksperta piedalīšanos. Izstrādāta kampaņas vizuālā identitāte, 1 kampaņas sauklis un noformulēta sniedzamā ziņa, izvēlēti 12 kampaņas tēli. Sagatavoti un nopublicēti vairāk kā 10 raksti medijos. 2 radio raidījumi. Sagatavoti un pārraidīti 6 TV sižeti. Izstrādāts 1 kalendāra dizains un nodrukāti un izplatīti 300 kalendāri pašvaldībām, sociālajiem dienestiem un semināra dalībniekiem. stenota lielformāta mediju kampaņa valstī atbilstoši izstrādātajam plānam. Izvērtēti kampaņas ieviešanas rezultāti PIG grupas ietvaros.

Detalizēta informācija

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MAC/102
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 28.12.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Norvēģijas Zinātnes un tehnoloģijas universitātes un Sor-Trondelag Universitātes koledžas Veselības veicināšanas un resursu pētniecības centrs,Biedrība „Kabatiņa”
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga,Apes novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzeme,Vidzeme,Rīga
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 18
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 109050.50 EUR / 76 641.13 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 93238.18 EUR / 65 528.17 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4907.27 EUR / 3 448.85 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 10905.05 EUR / 7 664.11 LVL;
Juridiskā adrese: Šarlotes 1a, Rīga, LV-1001
Tālr. nr.: 67375238
Fakss: 29226580
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Mājas lapa: www.lapsac.eu

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

Projektā sagatavotie materiāli