Sākums

eez-2009  grafiskais elements


Darbs ir dzīve

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta „Darbs ir dzīve” mērķis ir stiprināt Ludzas Invalīdu biedrības ekonomisko kapacitāti, sekmēt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Austrumlatgalē, veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju sabiedrisko iekļaušanu un labklājības izaugsmi.
Projekta tiešā mērķauditorija ir Ludzas Invalīdu biedrības biedri, Ludzas, Ciblas, Zilupes un Kārsavas novadā dzīvojošas personas ar invaliditāti, ģimenes ar bērniem un bezdarbnieki pirmspensijas vecumā.
Projekta ietvaros 40 lauku iedzīvotāji iegūs izpratni par sociālo uzņēmumu darbības specifiku, apgūs sociālo uzņēmumu vadības pamatprincipus. Ludzas Invalīdu biedrības biedri smelsies pieredzi, stiprinās organizācijas darbības spējas sociālajā uzņēmējdarbībā, veicinās starptautisko sadarbību. Izmantojot plašsaziņas līdzekļus, projekta aktivitāšu īstenošana sekmēs sociālās rīcībpolitikas veidošanu un īstenošanu Latgalē. Tiks veicināta triju sektoru – NVO, pašvaldības un uzņēmējdarbības – sadarbība lokālā un Eiropas līmenī.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija stiprināt biedrības ekonomisko kapacitāti, sekmēt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Austrumlatgalē, veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju sabiedrisko iekļaušanu un labklājības izaugsmi.

18.10.2013. noslēgts divpusējās partnerības līgums ar Islandes Invalīdu organizāciju Ortaekni darbnīcu (tēma - sociālās uzņēmējdarbības veicināšana Austrumlatgales reģionā). Notikusi Islandes partneru (2) viesošanās Latvijā un 5 dalībnieku pieredzes apmaiņas brauciens pie pratnera Islandē. Projekta ietvaros, veicinot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos, notikušas 2 apmācības: plānotās apmācībās 38 Ludzas, Ciblas, Zilupes un Kārsavas iedzīvotāji guva izpratni par sociālo uzņēmumu specifiku un sociālā uzņēmuma vadības pamatprincipiem un papildus īstenotās apmācībās 10 Ludzas iedzīvotāji apguva pamatprasmes mašīnadīšanā (izmanotojot biedrības rīcībā esošo kapacitāti - mašīnas un ekspertu), 2 biedri ieguvuši sertifikātus profesionālās pilnveides programmās "Darba aizsardzība un drošība" (plānots) un "Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā: tekstlizstrādājumu un apģērbu ražošana, mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana" (papildus).

Projektā sasniegtā mērķa grupa: 46 ģimenes ar bērniem, 17 personas ar invaliditāti, 19 cilvēki pirmspensijas vecumā.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MEC/012
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 20.11.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Ludzas Invalīdu biedrība"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Sabiedriskā organizācija "Īslandes Invalīdu organizācijas darbnīca Ortaekni"
Projekta īstenošanas vieta(s): Ludzas novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Latgales reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 18
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 36270.78 EUR / 25 491.25 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 31011.52 EUR / 21 795.02 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 1632.19 EUR / 1 147.11 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 3627.07 EUR / 2 549.12 LVL;
Juridiskā adrese: Stacijas iela 57 - 39, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. nr.: +37129273077
Fakss: -
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Mājas lapa: http://www.ludza.lv/biedribas/ludzas-invalidu-biedriba/

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org