eez-2009  grafiskais elements


Inovatīvs pakalpojums- ģimenes asistents

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta „ Inovatīvs pakalpoujums- ģimenes asistents” galvenais mērķis ir izveidot jaunu, inovatīvu sociālā pakalpojuma veidu - „Ģimeņu asistents” Saldus novadā, Skrundas novadā un Kuldīgas novada Kabiles pagastā dzīvojošām ģimenēm ar bērniem, kurās nenotiek pilnvērtīga bērnu socializēšanās un tā vērtējama kā disfunkcionāla ar zemu sociālo prasmju līmeni.
Projektā ir divas mērķa grupas:
Pirmā mērķa grupa ir 37 brīvprātīgie, kas ir gatavi apgūt pamatzināšanas un kļūt par ģimenes asistentiem.
Projektā paredzēts iekļaut 29 brīvprātīgos no Saldus novada, 6 no Skrundas novada un 2 no Kuldīgas novada Kabiles.
Otra mērķa grupa ir 67 ģimenes , kurās aug 151 bērns no Saldus ,Skrundas novada un Kabiles.
Projekta īstenošanas vietas ir 13 vietas - Saldus novadā 11 pagasti, Skrunda un Kabile.
Projektā paredzētās aktivitātes:
- Pētījums „Par sociālā riska ģimeņu un asistentu sadarbības formām, iespējām un vajadzībām vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanai”,
- programmas „Ģimeņu asistentu” apmācība izstrāde,
- asistentu atlase un iesaistīšana apmācībās,
- ģimeņu asistentu apmācība,
- ģimeņu asistentu brīprātīgo darbs,
- dienas nometnes ,
- konsultācijas- semināri ģimeņu asistentiem,
- individuālās konsultācijas ģimeņu asistentiem,
- projekta administrēšana,
- publicitātes pasākumi.
Plānotie rezultāti:
- veikts 1 pētījums „Par sociālā riska ģimeņu un asistentu sadarbības formām, iespējām un vajadzībām vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanai”,
- izstrādāta 1 programma „Ģimeņu asistentu apmācība” ,
- veikta 37 asistentu atlase un iesaistīšana apmācībās,
- apmācīti 37 ģimeņu asistenti,
- 37 ģimeņu asistentu brīprātīgo darbs,
- notikušas 182 dienas nometnes ,
- noorganizēti 2 konsultācijas- semināri ģimeņu asistentiem,
- katram ģimeņu asistentam nodrošinātas 3 stundas individuālās psihologa konsultācijas
- visu projekta laiku nodrošināta projekta administrēšana,
- nodrošināti publicitātes pasākumi.

Projekta rezultāti: Projekta galvenais mērķis ir izveidot jaunu, inovatīvu sociālā pakalpojuma veidu - „Ģimeņu asistents” ģimenēm ar bērniem, kurās nenotiek pilnvērtīga bērnu socializēšanās un tā vērtējama kā disfunkcionāla ar zemu sociālo prasmju līmeni. Mērķis sasniegts:


Saldus novada dome apstiprinājusi Saistošos noteikumus par jauna inovatīva sociālā pakalpojuma veida – ģimenes asistents - ieviešanu, Skrundā sociālais pakalpojums "Ģimenes asistents" uzsāks darbu tuvākajos mēnešos. Pakalpojumu līgumi noslegti ar 13 asistentiem par darbu ar 21 ģimeni: katrai ģimenei noteiktas līdz 20 asistenta stundām mēnesī, pakalpojums tiek piešķirts uz 6 mēnešiem ar iespēju pagarināt pakalpojumu. 2015.gadā pašvaldības pirktā asistentu pakalpojuma apjoms bijis EUR 5425,00.

Sasniegti sekojoši rezulāti:
veikta izpēte „Par sociālā riska ģimeņu un asistentu sadarbības formām, iespējām un vajadzībām vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanai”;
izstrādāta 40 stundu programma ģimeņu asistentu apmācībām;


38 ģimeņu asistenti beiguši 40 stundu apmācības, papildus ģimenes asistenti piedalījušies 2 semināros-konsultācijās un saņēmuši individuālas psihologa konsultācijas-supervīzijas 3h apjomā katrs;


ģimeņu asistenti projekta laikā veikuši brīvprātīgo darbu 3884 asistentu apmeklējumus ģimenēs. Projekta rezultātā daļai no asistētajām ģimenei līdzīgi pakalpojumi vairs nav vajadzīgi;


notikušas dienas nometnes dažādos pagasatos 13 grupām (ģimenes ar bērniem) pa 14 dienām katrai grupai, kopā 182 nometņu dienas, kopā 201 dalībnieks, kopā 2812 apmeklējumi.
Mērķa grupa: bērni 169; ģimenes ar bērniem 71, apmācīti brīvprātīgie ģimenes asistenti 38.
Projekts īstenots Kurzemē 2 pašvaldību kopā 15 pagastos: Saldus novadā (Vadakste, Nīgrande, Ruba, Saldus pilsēta, Lutriņi, Zirņi, Šķēde, Novadnieki, Ezere, Kursīši), Skrundas novadā (Raņķi, Jaunmuiža, Skrunda, Rudbārži, Nīkrāce).


Projekta īstenošanā iesaistīti 2 partneri: biedrības "Iespēju skola" (Mārupē) un "Kopā Kabilei", 2 novadu pašvaldību aģentūras "Sociālais dienests" (Saldus un Skrunda).

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MEC/033
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 19.11.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Māmiņu klubs "Pogas""
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Bierība „Iespēju skola”,Biedrība „ Kopā Kabilei” ,Saldus novada pašvaldības aģentūra „ Sociālais dienests” ,Skrundas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
Projekta īstenošanas vieta(s): Kuldīgas novads,Skrundas novads,Saldus novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzemes reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 24
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 54701.55 EUR / 38 444.47 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 46769.82 EUR / 32 870.02 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2461.57 EUR / 1 730.00 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 5470.16 EUR / 3 844.45 LVL;
Juridiskā adrese: Ceriņu iela5-14, Šķēdes pagasts, Saldus novads, LV-3875
Tālr. nr.: 29462913
Fakss: -
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Mājas lapa: http://www.saldus.lv/8/sabiedriba2/sabiedriskas-organizacijas5/gimenu-un-vecaku-biedribas/

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org