Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselī[..]

eez-2009  grafiskais elements


Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes paklapojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir seksuālo minoritāšu pārstāvju VDV sociālās atstumtības un nevienlīdzības mazināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Projekta mērķa grupa ir VDV. Projekts tiks īstenots Rīgā un tās apkārtnē.
Galvenās aktivitātes:
• Veselības aprūpes speciālistu un brīvprātīgo apmācības;
• Inovatīva VDV draudzīgu ārstu tīklojuma izveidošana;
• Inovatīva aprūpes pakalpojuma izmeklējumu/konsultāciju punkta (,,Check point’’) izveide;
• Tīklojuma sniegto pakalpojumu kvalitātes izvērtēšana;
• Informatīvo materiālu sagatavošana;
• Divpusējās sadarbības veidošana starp Latvijas un Norvēģijas nevalstiskajām organizācijām.
Plānotie rezultāti:
• Izveidots VDV draudzīgo ārstu tīklojums;
• Apmācīti 30 veselības aprūpes speciālisti un 20 brīvprātīgie;
• Izveidots viens Izmeklējumu/konsultāciju punkts (,,Check point’’), izmeklēti vismaz 50 VDV.
• Sagatavoti un izplatīti 2000 informatīvo materiālu;
• Sniegti veselības aprūpes pakalpojumi vismaz 400 VDV.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis sasniegts: notikusi seksuālo minoritāšu pārstāvju (vīriešu, kam ir dzimumattiecības ar vīriešiem - VDV) sociālās atstumtības un nevienlīdzības mazināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Projekta mērķa grupa ir VDV. Projekts tiks īstenots Rīgā un tās apkārtnē.
Projekta ietvaros:
Apmācīti 30 veselības aprūpes speciālisti un 26 brīvprātīgie;
Izveidots testpunkts (,,Check point’’) biedrības "Mozaīka" telpās, kā arī papildus sākotnēji plānotajam, iesaistot 26 brīvprātīgos, klubos GOLDEN un XXL. Kopumā testēti 255 VDV, 319 (testējumu skaits)/plānotais 300-400 VDV;
Izveidots VDV draudzīgo ārstu tīklojums - 18 ārsti, konsultēti/izmeklēti (apmeklējumu skaits) 72/plānotais 50-100 VDV;
Sagatavoti un izplatīti informatīvie materiāli: brošūras "Drošāks par drošu" (LV/RU, 1500/1500) un "Ar tevi notika tā..." (LV, 726), skrejlapas ar tīklojuma ārstu kontaktiem), infografikas 2, plakāti 2, Testpunkta vizītkartes – 3640 eks.. Materiāli projekta laikā izplatīti mērķa aditorijai un turpmāk būs pieejami internetā: www.balthiv.com un www.testpunkts.lv;
Veikta 148/150 VDV aptauja un sagatavots pētījuma ziņojums "Klientu informētība par projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem un apmierinātība ar tiem".
Sasniegtā mērķa grupa: testēti/izmeklēti 327/400 VDV, t.sk. testpunktā 255 un ārstu apmeklējuši 72; informēti vismaz 3640/2000 VDV.
Projektā bija iesaistīti partneri:
1) LR Veselības ministrija, kura sniegusi informatīvu un konsultatīvu atbalstu;
2) biedrība "Mozaīka", kura sniegusi informatīvu un publicitātes atbalstu un bez atlīdzības nodrošinājusi telpas testpunkta iekārtošanai;
3) biedrība "Norvēģijas Geju un Lesbiešu veselība", kura sniegusi informatīvu un konsultatīvu atbalstu, piedaloties Projekta atklāšanas un noslēguma pasākumos, attālināti - arī Projekta vadības grupas darbā, daloties pieredzē testpunkta un tā mājas lapas izveidē, informatīvā materiāla "Drošāks par drošu" sagatavošanā, iesaistoties speciālistu un brīvprātīgo apmācību procesā. Sadarbība ir bijusi pozītīva, ar reālām iespējām to turpināt nākotnē.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MEC/043
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 06.01.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Baltijas HIV asociācija"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība “Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība „Mozaīka””,Sabiedriskā organizācija "Norvēģijas Geju un lesbiešu veselība",Veselības Ministrija
Projekta īstenošanas reģions(i): Rīga,Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 18
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 57369.78 EUR / 40 319.71 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 47497.87 EUR / 33 381.69 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2499.89 EUR / 1 756.93 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 7372.02 EUR / 5 181.09 LVL;
Juridiskā adrese: Druvienas iela 36-144, Rīga, LV-1079
Tālr. nr.: 29162653
Fakss: -
E-pasts: ;
Mājas lapa: www.balthiv.com

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org