esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eez-2009  grafiskais elements


Ģimenes atbalsta sistēmas izveide vardarbības problēmas mazināšanai Krāslavas novadā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta „Ģimenes atbalsta sistēmas izveide vardarbības problēmas mazināšanai Krāslavas novadā” mērķis ir sniegt atbalstu Krāslavas novada ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam, veicināt viņu izpratni par ģimenes sistēmas pilnvērtīgu funkcionēšanu un nevardarbīgu saskarsmi tajā, tādējādi sekmējot ģimenes stabilitāti, aktivitāti un mazinot vardarbības problēmas izplatību sabiedrībā. Projekta mērķa grupa ir ģimenes ar bērniem un jaunieši, personas ar invaliditāti, kas cietusi no vardarbības ģimenē un vardarbību veikušās personas. Projekta ietvaros tiek izmantota jauna, inovatīva pieeja vardarbības problēmas mazināšanai, kas iekļauj ģimenes atbalsta sistēmas izveidi Krāslavas novada teritorijā. Tā paredz pasākumu kopumu ģimenes stāvokļa uzlabošanai un vardarbības problēmas mazināšanai - preventīvā un izglītojoša darba pasākumus (atbalsta grupu darbības nodrošināšanai), krīzes centra pakalpojums, speciālistu atbalstu, kas tieši sekmēs mērķauditorijas stāvokli, kā arī speciālistu, kas strādā ar šo problēmu, profesionālās kompetences pilnveidošanu, kas netieši, bet pozitīvi ietekmēs jauniešu un ģimenes ar bērniem stāvokli. Īpašs akcents tiek likts uz atbalsta grupu sistēmas izveidi, kurai būs nozīmīga loma mērķauditorijai atbalsta nodrošināšanā, apmācībā, pašpalīdzības organizēšanā.
Lai to sasniegtu, projekta ietvaros tiks izveidota darba grupa – profesionāļu komanda, kas vispirms izstrādās atbalsta grupu darbības programmu, kura tiks prezentēta seminārā Krāslavas novada speciālistiem, kas strādā ar šo mērķa grupu. Balstoties uz programmu un speciālistu apmācību, tiks izveidota atbalsta grupu sistēma un tās darbības aprobācija Krāslavas pilsētā un novada pašvaldībās. Projekta noslēgumā tiks organizēta konference, kurā tiks prezentēta un izvērtēta atbalsta grupu un citu aktivitāšu darbība.
Projekts tiks īstenots biedrības „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība” telpās un izveidotajā Krīzes centrā, kas atrodas Pils ielā 5, Krāslavā, kā arī visā Krāslavas novada pašvaldības teritorijā. Projekta partneris ir Krāslavas novada pašvaldības iestāde Sociālais dienests.
Īstenojot projektu, palīdzību saņems sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji: 16 jaunieši, 32 ģimenes ar bērniem, 2 personas ar invaliditāti, 15 no vardarbības cietušās personas, 5 vardarbību veikušās personas. Apmācītās personas – atbalsta grupu vadītāji ilgtermiņā nodrošinās projekta rezultātus, organizēs atbalsta grupas ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, līdz ar to popularizējot brīvprātīgo darbu. Projekta budžets LVL 38961,00.

Результаты проекта: Projekta „Ģimenes atbalsta sistēmas izveide vardarbības problēmas mazināšanai Krāslavas novadā” mērķis bija sniegt atbalstu Krāslavas novada ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam, veicināt viņu izpratni par ģimenes sistēmas pilnvērtīgu funkcionēšanu un nevardarbīgu saskarsmi tajā, tādējādi sekmējot ģimenes stabilitāti, aktivitāti un mazinot vardarbības problēmas izplatību sabiedrībā. Projekta mērķa grupa bija ģimenes ar bērniem un jaunieši, personas ar invaliditāti, kas cietušas no vardarbības ģimenē un vardarbību veikušās personas. Projekta ietvaros tika izmantota jauna, inovatīva pieeja vardarbības problēmas mazināšanai, kas iekļauj ģimenes atbalsta sistēmas izveidi Krāslavas novada teritorijā. Projekta ietvaros tika izstrādāta jaunā “Ģimenes atbalsta grupu programma”, kas ir pieejama Krāslavas novada domes portālā www.kraslava.lv, Programma tika izdota un izplatīta sociālajiem darbiniekiem un speciālistiem. Lai nodrošinātu ģimenes atbalsta sistēmas ilgtspēju, tika popularizēts brīvprātīgais darbs – jauniešu, biedru, sociālā darba speciālistu un mērķauditorijas pārstāvju iesaistīšanos darbībā, kā arī apmācītie atbalsta grupu līderi (kopumā 6). Krīzes centra pakalpojumus projekta ieviešanas laika saņēma 15 personas (no vardarbības cietušās personas ar bērniem, jaunieši). 20 dalībniekiem tika nodrošinātas ģimenes atbalsta grupu vadītāju apmācības (piedalījās Krāslavas novada sociālā centra, pagastu sociālie darbinieki ), un izveidotas 6 ģimenes atbalsta grupas, kurās piedalījās kopā 113 personas (59 personas - ir atbalsta grupu dalībnieki un 54 - saņēma individuālās konsultācijas). Projekta partneris - Krāslavas novada pašvaldības iestāde Sociālais dienests - koordinēja apmācību procesu un atlasīja speciālistus.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/PP/1/MEC/156
Дата утверждения проекта: 11.09.2013.
Дата заключения проектного договора: 20.11.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Ģimenes atbalsta centrs "Atvērtība""
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Krāslavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”
Место осуществления проекта: Krāslavas novads
Регион(ы) осуществления проекта: Latgales reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 12
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 55140.48 EUR / 38 752.95 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 47145.12 EUR / 33 133.78 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2481.32 EUR / 1 743.88 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 5514.04 EUR / 3 875.29 LVL;
Юридическии адрес: Pils iela 5, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601
Номер тел.: 26320141; 65681102
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: -

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org