Sākums > Finansējuma avoti

eez-2009  grafiskais elements


Tradicionālas vērtības un jaunas prasmes - sabiedrības ilgstspējīgai attīstībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis: Veicināt labklājības izaugsmi un cilvēktiesību ievērošanu Latvijas Ziemeļu pierobežas teritorijā, organizējot apmācību nodarbības sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.
Mērķa grupa: Sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas Latvijas Ziemeļu daļas pierobežās lauku reģionos un mazpilsētās.
Īstenošanas vieta: Rūjienas novads, Mazsalacas novads un Burtnieku novads
Galvenās aktivitātes : Nodarbības angļu valodā, tradīciju apzināšanas nodarbības, jauno tehnoloģiju un multimediju nodarbības, programma „Bērnu emocionālā audzināšana”, estētiskas un ekonomiskas lauku vides veidošanas nodarbības un veselības kurss , kas ietver arī Norvēģu NVO pieredzes pārņemšanu.
Plānotie rezultāti: Nevalstiskās organizācijas savstarpēji sadarbojoties un sadarbojoties ar pašvaldību, iesaistītas labklājības veicināšanā Latvijas Ziemeļu pierobežas teritorijā.
Jaunieši, ģimenes, invalīdi, maznodrošinātie un pierobežas iedzīvotāji apgūst zināšanas un prasmes, par tradīcijām, veselīgu dzīvesveidu un uzņēmējdarbību, IT, kultūru, angļu valodu un dārzkopību.
Veicināta sabiedrības saliedētība, kopējos pasākumos iesaistot vietējo sabiedrību, jauniešus, vecāka gadagājuma cilvēkus un invalīdus.
Sniegta informācija vietējai sabiedrībai par notiekošo projektu, tā iespējām un finansējuma avotiem.
Stiprināta organizāciju kapacitāte realizējot Sabiedrības integrācijas fonda projektu un veidojot sadarbību starp NVO un pašvaldību, Latvijas un Norvēģijas organizācijām.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija veicināt labklājības izaugsmi un cilvēktiesību ievērošanu Latvijas Ziemeļu pierobežas teritorijā, organizējot apmācību nodarbības sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām. Projekta mērķa grupa bija: 70 bērni un jaunieši, 86 ģimenes ar bērniem, 10 cilvēki ar īpašām vajadzībām, 470 sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas pārstāvji un pierobežas iedzīvotāji.
Projekta īstenošanas vieta bija: Rūjienas, Mazsalacas un Burtnieku novads.
Galvenie sasniegtie rezultāti projektā:
1. Novadītas 56 angļu valodas nodarbības Rūjienā (112 stundu apmērā) 16 kursantiem.
2. Novadītas 39 angļu valodas nodarbības Mazsalacā (79 stundu apmērā) 20 dalībniekiem.
3. Organizētas 6 tradīciju nodarbības Rūjienā.
4. Organizētas 5 danču nodarbības Jauniešu centrā Rūjienā 40 dalībniekiem.
5. Organizētas 3 dienu teātra nodarbības Rūjienā 25 jauniešiem.
6. Organizēti 3 masu pasākumi saulgriežu reizēs.
7. Novadītas 16 nodarbības (38 stundas) mūzikā 11 cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un 7 brīvprātīgajiem.
8. Novadīta 21 nodarbība filcēšanā 11 cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un 7 brīvprātīgajiem.
9. Novadītas 10 nodarbības papīra darbnīcā 11 cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un 7 brīvprātīgajiem.
10. Organizētas 10 teātra nodarbības 9 cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un 6 brīvprātīgajiem.
11. Organizētas 15 multimediju nodarbības (22,5 stundas) Rūjienā 15 dalībniekiem.
12. Organizētas 16 animācijas un videomontāžas nodarbības (32 stundas) Mazsalacā 15 dalībniekiem.
13. Organizēta 3 stundu gara nodarbība grafiskajās programmās 15 dalībniekiem.
14. Organizētas 15 nodarbības „Estētiskas un ekonomiskas lauku vides veidošana“ Rūjienā (73 stundas) 30-50 dalībniekiem.
15. Organizētas 10 nodarbības „Estētiskas un ekonomiskas lauku vides veidošana“ Mazsalacā (60 stundas) 40 dalībniekiem.
16. Organizētas 17 nodarbības dārza kopšanā „Rožkalnos“ (35 stundas) 10 cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un 8 brīvprātīgajiem.
17. Organizēti 6 izglītojošie izbraucieni „Rožkalnu” iedzīvotājiem – 11 cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un 11 brīvprātīgajiem.
18. Organizēts zaļās vides sakopšanas pasākums ar 25 brīvprātīgajiem.
19. Organizētas 10 karjeras izaugsmes nodarbības 20 jauniešiem.
20. Organizēts 46 stundu veselības kurss Rūjienā 17 dalībniekiem.
21. Organizēts 32 stundu veselības kurss Mazsalacā 15 dalībniekiem.
22. Organizētas 90 stundu tējas darbnīcas „Rožkalnos“10 cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un 7 brīvprātīgajiem.
23. Organizētas 39 nodarbības programmā „Bērnu emocionālā audzināšana” 21 ģimenei.
Apmācību nodarbību dalībnieki Mazsalacas un Rūjienas novados tika motivēti iesaistīties veselīga un ekonomiska dzīvesveida veidošanā, lai ilgtermiņā uzlabotu savu labklājību. Angļu valodas zināšanas iedzīvotājiem veicinās dalību starptautiskajos projektos, jauniešu brīvprātīgais darbs bija laika un prasmju ziedojums sabiedriski lietderīgiem mērķiem. “Rožkalnu” ciematnieku dalība kopējā projektā bija ne tikai invalīdus integrējošs pasākums, bet arī vietējo sabiedrību izglītojošs un audzinošs pasākums.
Projekta īstenošanas laikā stiprināta organizāciju kapacitāte un veidota sadarbība starp NVO un pašvaldību, Latvijas un Norvēģijas organizācijām.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MEC/173
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 20.01.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Oleru muiža"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība „Mazsalcas attīstības projekti”,Rūjienas novada pašvaldība,Nodibinājums "Camphill nodibinājums "Rožkalni"",Sabiedriska organizācija "Norvēģijas Camphill ciematu nodibinājums",Biedrība „Rūjienas novada ģimenes atbalsta centrs „Vārpiņa”"
Projekta īstenošanas vieta(s): Burtnieku novads,Mazsalacas novads,Rūjienas novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Vidzemes reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 14
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 55485.09 EUR / 38 995.14 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 47439.74 EUR / 33 340.84 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2496.83 EUR / 1 754.78 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 5548.52 EUR / 3 899.52 LVL;
Juridiskā adrese: Oleru muiža, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234
Tālr. nr.: 29224494
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: -

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org